Już tradycyjnie dziennik Financial Times publikuje w grudniu ranking najlepszych szkół biznesu w Europie. W porównaniu z ubiegłym rokiem 14 najlepszych uczelni znalazło się z niewielkimi zmianami na tych samych pozycjach, a na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż London Business School to numer jeden w zestawieniu już czwarty rok z rzędu. Wśród 95 najlepszych uczelni są dwie polskie szkoły biznesu tj. Akademia Leona Koźmińskiego (64. miejsce) oraz Szkoła Główna Handlowa (76. miejsce).

Jak co roku metodologia sporządzania zestawienia najlepszych europejskich szkół biznesu jest taka sama. Ranking powstaje w oparciu o wyniki z kilku cząstkowych zestawień publikowanych i przygotowywanych przez FT w ciągu danego roku, a są to wyniki z rankingów studiów stacjonarnych MBA, EMBA, studiów magisterskich z zarządzania oraz studiów dla menedżerów (ang. Executive Education). W związku z tym pozycja każdej z ocenianych szkół zależy od not zdobytych w poszczególnych rankingach. Każda z pozycji uzyskanych w cząstkowych zestawieniach stanowi 25% ostatecznej noty. Do oceny włączone są również wyniki z rankingu otwartych i specjalizacyjnych kierunków kształcenia menedżerskiego, a udział każdego z nich w końcowej nocie wynosi 12,5 %.

Jeśli uczelnia posiada chociaż jedną z akredytacji AACSB lub EQUIS, wówczas uwzględniana jest w rankingu Financial Times. Poza tym w ofercie powinna mieć program realizowany co najmniej od czterech lat oraz absolwentów pierwszego roku studiów na co najmniej trzy lata przed opublikowaniem zestawienia.

Podobnie jak w zeszłym roku, dwa pierwsze miejsca należą do tych samych uczelni, tj. 1. miejsce przypadło London Business School, a na 2. Miejscu jest HEC Paris. Z 4. na 3. miejsce awansowała uczelnia IE Busienss School z Hiszpanii. W pierwszej 10tce znalazły się uczelnie z Wielkiej Brytanii (1), Francji (2), Hiszpanii (3), Włoch (1), Szwajcarii (2) oraz Holandii (1). Z regionu Europy Środkowej i Wschodniej najlepszą uczelnią w tegorocznym zestawieniu okazał się Petersburski Państwowy Uniwersytet Ekonomiczny (57. miejsce, awans z 64. pozycji w ubiegłym roku). Polska reprezentacja to Akademia Leona Koźmińskiego (64. miejsce, spadek z 45. pozycji w porównaniu z zeszłym rokiem) oraz Szkoła Główna Handlowa (76. miejsce, awans z 83. pozycji). Obecność dwóch polskich uczelni w zestawieniu to naprawdę niezły wynik zwłaszcza, że w czołówce stawki znajdują się stosunkowo duże szkoły posiadające co najmniej 10 tys. studentów i dysponujące względnie większymi budżetami, które zapewniają dobre finansowanie nauczania oraz wspomagają absolwentów w ich zmaganiach na rynku pracy, a także umożliwiają rozwijanie innych aktywności, które są premiowane w zestawieniu opracowywanym przez Financial Times.

W tym roku największy awans z 55. na 35. miejsce odnotowała Szkoła Finansów i Zarządzania z Frankfurtu. Uczelnia ta przesunęła się aż o 20 miejsc, ponieważ po raz pierwszy została oceniona w rankingu studiów magisterskich z zarządzania i dla menedżerów. W porównaniu z ubiegłym rokiem w tegorocznym zestawieniu zabrakło jednej uczelni, ale pojawiło się sześć nowych szkół z Wielkiej Brytanii, Francji, Włoch, Belgii i Portugalii. Wśród debiutantów najlepiej poradziła sobie uczelnia ISCTE Business School z Lizbony, która od razu została sklasyfikowana na 80. miejscu.

Pełne wyniki rankingu można znaleźć na stronie: http://rankings.ft.com/businessschoolrankings/european-business-school-rankings-2017