Wkraczając w nowy rok, spoglądamy w przyszłość na to, co rok 2024 przyniesie programom MBA. Czynniki ekonomiczne i geopolityczne, w połączeniu z postępem technologicznym, będą miały wpływ na szkoły biznesu, a także na perspektywy zatrudnienia dla absolwentów MBA.

Oto niektóre z przewidywań dotyczących tego, co zobaczymy w 2024 roku zarówno w ujęciu globalnego rynku studiów MBA jak i rodzimych uczelni.

Wzrośnie wpływ sztucznej inteligencji

W nadchodzących latach sztuczna inteligencja będzie nadal rewolucjonizować szkolnictwo wyższe. Nie wiadomo jednak, jak dokładnie będzie to wyglądać w dłuższej perspektywie. Kandydaci do szkół biznesowych oray ich rekomendujący szybko wykorzystali moc ChatGPT i innych generatywnych narzędzi AI do tworzenia esejów czy pisania rekomendacji.  Chociaż jest wiele rzeczy, które te narzędzia robią dobrze, pisanie tak osobistych, szczegółowych, bogatych w przykłady treści nie jest ich mocną stroną. Zbyt często widać, że wyniki są pisane maszynowo, a to nie robi wrażenia na komisjach rekrutacyjnych. W związku z tym coraz częściej zdarza się, że wymagane są eseje wideo, ponieważ filmy są trudniejsze do zmanipulowania przy pomocy sztucznej inteligencji niż treści pisemne. Jednym z obszarów, w którym możemy zaobserwować wykorzystanie sztucznej inteligencji przez szkoły biznesu, jest automatyzacja zadania czytania aplikacji i sortowania ich na podstawie określonych kryteriów. W odpowiedzi na obawy, jakie budzi sztuczna inteligencja, w programie studiów MBA może pojawić się większy nacisk na etykę. Zajęcia mogą zostać dostosowane tak, aby obejmowały kwestie etyczne, własności intelektualnej i prywatności związane z wykorzystaniem sztucznej inteligencji - wszystkie kwestie, z którymi studenci MBA będą musieli się zmierzyć w swoich rolach menedżerów i liderów.

Zwiększona liczba aplikacji na studia

Najlepsze programy MBA mogą odnotować niewielki wzrost liczby zgłoszeń w bieżącym okresie rekrutacji. Jednakże spodziewane jest, że liczba przyjęć pozostanie stabilna w sezonie w tym i w przyszłym okresie rekrutacyjnym. Zmiany geopolityczne takie jak wojna w Ukrainie, niestabilność na bliskim wschodzie, wybory prezydenckie, wybory parlamentarne mogą doprowadzić to zwiększenia lub zmniejszenia ilości studentów zagranicznych. Wyjazd na studia do innego kraju lub regionu świata może wiązać się z podwyższonym ryzykiem a to może powstrzymać niektóre osoby przed podjęciem studiów.

Potencjalne zmiany w profilach studentów

Zmiany w polityce wewnętrznej różnych krajów, mogą mieć wpływ na sposób traktowania grup mniejszościowych przez uczelnie. Wiele uczelni oferuje specjalne programu pomagające w podjęciu studiów MBA przez przedstawicieli grup mniejszościowych. Zmiany z tych obszarach mogą spowodować zmiany w profilach grup studenckich w szkołach biznesu. Może to mieć również wpływ na doświadczenia niedostatecznie reprezentowanych studentów MBA, ponieważ pomoc finansowa i programy wsparcia oparte na rasie lub tożsamości mogą zostać ograniczone.

Formaty i kierunki studiów będą nadal ewoluować

W 2024 roku programy MBA mogą podlegać dalszym zmianom formatu. Tradycyjne w USA dwuletnie studia MBA mogą stać się mniej popularne, ponieważ szkoły przechodzą na bardziej elastyczne opcje, podobne do tych oferowanych w Europie. Trend ten może nie wpłynąć na elitarne, najwyżej oceniane programy, ale raczej na te niżej oceniane. Oczekuje się również, że liczba podwójnych i wspólnych programów studiów biznesowych wzrośnie, ale może to stanowić wyzwanie pod względem rozpoznawalności marki.

Prawdopodobnie zobaczymy również zmiany w programach nauczania. Zrównoważony rozwój będzie nadal włączany do programu studiów. Jest to odpowiedź na rosnące zaniepokojenie i świadomość kryzysu klimatycznego. Ponadto szkoły biznesu będą musiały przygotować studentów do radzenia sobie ze złożonymi globalnymi wyzwaniami, takimi jak konflikty geopolityczne, kryzysy humanitarne i nierówności.

Na rynku studiów MBA w Polsce będziemy obserwowali dwa trendy, z jednej strony nastąpi pewne ograniczenie w ilości nowych uczelni wchodzących na rynek studiów MBA, z drugiej zaś strony uczelnie będą tworzyły nowe studia specjalizacyjne, aby uzupełnić i uatrakcyjnić ofertę. Pewne zawirowanie na rynku może spowodować wprowadzenie regulacji studiów MBA na szczeblu ministerialnym. W zależności od sposobu wprowadzenia oraz głębokości zmian regulacje te mogą znacząco wpłynąć na redukcję ilości programów oferowanych przez uczelnie. Największe zmiany będą dotyczyły głównie mniejszych uczelni oraz tych programów, które dopiero niedawno pojawiły się w ofercie.

Cokolwiek się wydarzy, zapowiada się interesujący rok na rynku studiów MBA.

Jedno jest pewne: w 2024 roku, jak zawsze, kampusy szkół biznesu będą pełne dynamicznych, zdolnych i ambitnych osób. Tak więc, jeśli są Państwo gotowi podjąć wyzwania przyszłości i otoczyć się ludźmi o podobnych poglądach, teraz jest idealny czas na złożenie podania do szkoły biznesu.

Źródło: poets&quants