Rynek studiów MBA (Master of Business Administration) w Polsce przechodzi obecnie ciekawe zmiany, odzwierciedlające globalne trendy w edukacji biznesowej oraz specyficzne wyzwania i możliwości kształtowania liderów biznesu w kontekście polskiej gospodarki. W ciągu ostatnich lat, zarówno popyt na programy MBA, jak i ich oferta w Polsce znacząco ewoluowały, dostosowując się do zmieniających się potrzeb rynku pracy, oczekiwań kandydatów, a także wpływu technologii na sposób, w jaki nauczane jest zarządzanie.

Zmieniające się oczekiwania wobec programów MBA

Jednym z głównych trendów na polskim rynku edukacji menedżerskiej jest rosnące zapotrzebowanie na programy MBA, które są ściśle dostosowane do potrzeb i wyzwań konkretnych branż lub obszarów działalności przedsiębiorstw. Uczestnicy studiów oczekują, że studia podyplomowe nie tylko dostarczą im ogólnej wiedzy z zakresu zarządzania i biznesu, ale także będą skupiały się na specyficznych umiejętnościach i wyzwaniach charakterystycznych dla sektorów takich jak technologie informacyjne, energetyka, czy zdrowie. To z kolei skłania uczelnie do tworzenia specjalistycznych ścieżek w ramach programów MBA lub oferowania dedykowanych programów branżowych. Specjalizacyjne studia MBA są najszybciej rozwijającym się typem studiów w Polsce. Wiele uczelni tworzy nowe programy specjalizacyjne uzupełniają oraz uatrakcyjniając swoją ofertę na tle innych uczelni. 

Adaptacja do technologii i innowacji w nauczaniu

Znaczącym czynnikiem wpływającym na kształt i ofertę studiów MBA w Polsce jest również szybki rozwój technologii edukacyjnych. Cyfryzacja nauczania, która została przyspieszona przez pandemię COVID-19, otworzyła drogę dla większej elastyczności w dostarczaniu materiałów dydaktycznych i organizacji zajęć. Programy MBA coraz częściej wdrażają hybrydowe modele nauczania, łączące sesje online z tradycyjnymi zajęciami stacjonarnymi, co pozwala uczestnikom lepiej godzić naukę z obowiązkami zawodowymi i osobistymi. Warto zauważyć, że studia on-line MBA pojawiły się w Polsce dopiero w 2020-2021 roku. Wcześniej nie były one oferowane przez rodzime uczelnie. Dzisiaj wiele uczelni oferuje równolegle programy stacjonarne, w formie studiów zaocznych oraz studia on-line. 

Rozwój kompetencji miękkich

Równie istotną tendencją jest zwiększony nacisk na rozwój kompetencji miękkich w ramach programów MBA. W dynamicznym środowisku biznesowym, umiejętności takie jak zarządzanie zespołem, komunikacja, krytyczne myślenie czy adaptacyjność są równie ważne, co wiedza techniczna. Polskie uczelnie biznesowe coraz częściej integrują moduły rozwijające te aspekty, przykładając wagę do praktycznych ćwiczeń, projektów grupowych i symulacji biznesowych.

Międzynarodowe akredytacje i współpraca

Wzrost międzynarodowego uznania polskich programów MBA jest kolejnym ważnym trendem. Akredytacje przyznawane przez prestiżowe organizacje, takie jak AMBA, AACSB czy EQUIS, są potwierdzeniem wysokiej jakości kształcenia i otwierają absolwentom drzwi do globalnej kariery. Współpraca międzynarodowa, wymiana studentów i wykładowców, a także realizacja wspólnych projektów z uczelniami i firmami z całego świata, dodatkowo wzbogacają programy MBA w Polsce, zapewniając uczestnikom cenne doświadczenia i globalną perspektywę na biznes.

Jakość kształcenia

W ostatnim czasie pojawiło się wiele publikacji w przestrzeni medialnej poruszających jakość kształcenia na studiach MBA oferowanych przez uczelnie z Polski. Podobnie jak z wieloma towarami i usługami oferowanymi we współczesnym świecie również w przypadku studiów MBA występują różnice w cenie i jakości. Rynek studiów MBA nie jest uregulowany, co powoduje, że uczelnie mogą bardzo łatwo tworzyć nowe programy. To zaś powoduje, że czasami zdarzają nadużycia, które prowadzą do sytuacji, które wiele osób uznaje lub mogłoby uznać za etycznie wątpliwe. Jednym z elementów świadczącym o jakości programu jest akredytacja, której zdobycie potwierdza najwyższą jakość kształcenia. Jednakże w Polsce oferowanych jest wiele dobrych programów MBA, z wieloletnią tradycją, które nie mają międzynarodowej akredytacji a który standardy nauczania są bardzo wysokie. Jakie są podstawowe czynniki wpływające na jakość programu: liczba godzin powyżej 500, długość trwania min. 1,5 roku, postępowanie kwalifikacyjne składające się z egzaminu pisemnego i ustnego, egzamin lub praca końcowa. 

Wyzwania i perspektywy

Mimo optymistycznych trendów, rynek studiów MBA w Polsce stoi również przed wyzwaniami. Do najważniejszych należy dostosowanie programów do szybko zmieniających się realiów rynkowych, zapewnienie dostępu do najnowszej wiedzy i narzędzi biznesowych, a także naprawa wizerunku dyplomu MBA i sposobu postrzegania jego wartości nadwyrężonego przez ostatnie wydarzenia na rynku.  

Perspektywy są jednak obiecujące. Rozwój technologii, globalizacja, a także rosnąca świadomość znaczenia ciągłego kształcenia wśród profesjonalistów są silnymi motywatorami dla dalszego rozwoju i innowacji na rynku studiów MBA w Polsce.