Szanowni użytkownicy MBA Portal,

Mam przyjemność poinformować, że European Foundation for Management Development (EFMD) przyznał Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego akredytację EQUIS – jedną z najbardziej uznanych akredytacji dla uczelni biznesowych. Tym samym nasz Wydział i Program Executive MBA znalazł się w prestiżowym gronie 174 uczelni na świecie oraz tylko dwóch w Polsce posiadających tę akredytację.

EQUIS - European Quality Improvement System -  należy do trzech najbardziej uznanych akredytacji dla uczelni i wydziałów biznesowych. Jej celem jest ocena jakości kształcenia na oferowanych przez daną instytucję programach studiów oraz zapewnianie i podnoszenie jakości edukacji w zakresie zarządzania. Akredytacja kładzie tutaj przede wszystkim nacisk na rozwój zachowań przedsiębiorczych wśród studentów oraz wdrażanie innowacji dydaktycznych. Istotnym elementem oceny jest także proces umiędzynarodowienia uczelni oraz jej współpraca z instytucjami zewnętrznymi i organizacjami biznesowymi pod kątem przygotowania absolwentów do potrzeb rynku pracy.

Ważnym elementem oceny komisji akredytującej była tzw. Executive Education. W jej ramach były brane pod uwagę studia MBA i programy dla firm prowadzone przez MCZ WZ UW. W opinii komisji spełniały one z naddatkiem wymagania akredytacyjne. Ich jakoś potwierdza także wysoka ocena naszych studiów i programów szkoleniowych wydawana przez Was, naszych studentów i absolwentów, jak również wysoka renoma Programu Executive MBA@UW na rynku pracy.

Decyzja o akredytacji jest momentem do świętowania, ale też zobowiązaniem do dalszej pracy. Zawsze staramy się bowiem zapewnić stały wzrost wartości naszych dyplomów – nie tylko w oczach absolwentów, ale również w oparciu o zewnętrzne standardy i oceny i, tym samym, oferować program Executive MBA dopasowany do wymagań stojących przed współczesnymi menedżerami oraz doceniany każdego roku we wszystkich wiodących rankingach.

Dr Tomasz Ludwicki

Dyrektor Programu
Executive MBA@UW