Szkoła Główna Handlowa (SGH) w Warszawie otrzymała prestiżową akredytację EQUIS przyznawaną przez EFMD. Jest to jedna z najważniejszych międzynarodowych akredytacji i systemów oceny jakości kształcenia i warunków studiowania w szkołach biznesu.

Akredytacja EQUIS (European Quality Improvement System) to jeden z najbardziej rozpoznawalnych systemów akredytacji dla szkół biznes. Akredytacja jest znana przez studentów, wykładowców, pracodawców, klientów korporacyjnych i media na całym świecie. Wraz z AMBA i AACSB współtworzy tzw. „trzy korony”, o których zdobycie ubiegają się najlepsze szkoły biznesu. O jej prestiżu może świadczyć również to, że często jest niezbędnym warunkiem uczestnictwa szkoły biznesu w międzynarodowych rankingach.

Akredytacja EQUIS stanowi wzorzec jakości w dziesięciu obszarach działalności uczelni – zapewnia rygorystyczną kontrolę przy porównywaniu danej uczelni z międzynarodowymi standardami w zakresie: zarządzania, programów, studentów, kadry uniwersyteckiej, badań, współpracy międzynarodowej, etyki, społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju, a także zaangażowania w działania praktyczne. Jak podkreśla na swojej stronie internetowej EFMD – organizacja przyznająca akredytację – akredytacja EQUIS obejmuje szeroki zakres oceny: wszystkie działania danej uczelni, w tym zarówno programy studiów prowadzące i nieprowadzące do uzyskania tytułu zawodowego, jak i programy kształcenia na poziomie doktorskim oraz tworzenie wiedzy i wkład w życie społeczności. Pomaga w dążeniu do doskonałości w ciągłym procesie ulepszania po każdej wizycie akredytacyjnej lub reakredytacyjnej. Różnorodność kultur i systemów edukacyjnych na świecie także jest brana pod uwagę w czasie procesu badania jakości kształcenia w ramach tej akredytacji, gdyż w każdym procesie oceny niezbędne jest zrozumienie lokalnego kontekstu.

Tę prestiżową akredytację posiada około 200 uczelni biznesowych na świecie, w tym 105 w Europie, m.in. London Business School, francuska INSEAD czy Frankfurt School of Finance and Management. W Europie Środkowo-Wschodniej akredytacją EQUIS, oprócz SGH, ma jeszcze pięć uczelni, w tym dwie w Polsce. W Polsce otrzymały ją również Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego i Akademia Leona Koźmińskiego.

Otrzymanie akredytacji EQUIS jest poprzedzone kilkuletnim procesem przygotowawczym, licznymi konsultacjami i analizami. Ostatnim etapem jest wizytacja komisji EFMD, która ostatecznie ocenia gotowość uczelni. W czasie wizytacji, przedstawiciele komisji spotykają się z władzami uczelni, przedstawicielami pracowników akademickich oraz administracyjnych, studentami, absolwentami oraz partnerami biznesowymi. Należy pamiętać, że akredytacja stanowi ogromne wyróżnienie, ale jest jednocześnie zobowiązaniem do dalszego doskonalenia: jakości kształcenia, prowadzenia badań oraz zarządzania uczelnią.

Serdecznie gratulujemy!