W Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń udział wzięło 1 072 osoby z dyplomem studiów MBA. Większość badanych stanowili mężczyźni – 69%. 53% zamieszkiwało miasta z powyżej 100 tys. mieszkańców (bez Warszawy). 33% pracowało w firmach zatrudniających 1000 i więcej pracowników. A 55% badanych pracowało dużej niż 16 lat.

Mediana wynagrodzeń absolwentów MBA wyniosła 12 718 PLN. Dla porównania mediana płac osób bez tego typu studiów była znacznie niższa i wyniosła 5 094 PLN. 25% najniżej wynagradzanych zarabiało mniej niż 7 600 PLN, a 25% najwyżej wynagradzanych więcej niż 19 625 PLN. A 10% najwyżej wynagradzanych zarabiało nie mniej niż 29 000 PLN. Kobiety z tym dyplomem zarabiały przeciętnie 9 950 PLN, natomiast mężczyźni 14 052 PLN.

Schemat 1. Wynagrodzenia absolwentów MBA w 2020 roku (brutto w PLN)

Schemat 1. Wynagrodzenia  absolwentów MBA w 2020 roku (brutto w PLN)

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 roku

Kolejny wykres prezentuje mediany płac absolwentów MBA w wybranych województwach. Zdecydowanie najwyższe płace otrzymywali w województwie mazowieckim – 16 000 PLN. W samej Warszawie mediana wynagrodzeń wyniosła 16 875 PLN. Absolwenci MBA z województw o najniższych zarobkach (podlaskie, lubelskie) zarabiali o ponad połowę mniej niż ich koledzy z Mazowsza, Dolnego Śląska czy Pomorza.  

Wykres 1. Mediany wynagrodzeń absolwentów MBA w wybranych województwach w 2020 roku (brutto w PLN)

Wykres 1. Mediany wynagrodzeń absolwentów MBA  w wybranych województwach w 2020 roku (brutto w PLN)

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 roku

Poniższy wykres prezentuje mediany zarobków absolwentów MBA w firmach o różnym typie własności oraz w firmach o różnym kapitale.

Według Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń, absolwenci MBA mogli zarobić prawie dwa razy więcej w firmach prywatnych (14 000 PLN) niż w organizacjach jednostek samorządu terytorialnego (7 463 PLN).

Natomiast w firmach zagranicznych zarobki pracowników z dyplomem MBA były o 6 819 PLN wyższe niż w firmach z rodzimym kapitałem.

Wykres 2. Mediany wynagrodzeń absolwentów MBA w firmach o różnego typu własności i o różnym kapitale w 2020 roku (brutto w PLN)

Wykres 2. Mediany wynagrodzeń absolwentów MBA  w firmach o różnego typu własności i o różnym kapitale w 2020 roku (brutto w PLN

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 roku

Najwyższe wynagrodzenia absolwenci MBA otrzymywali w firmach zatrudniających od 250-999 osób (13 550 PLN) oraz powyżej 1000 osób (13 600 PLN). Pracownicy z mikrofirm zarabiali o niecałą połowę mniej (7 225 PLN).

Wykres 3. Mediany wynagrodzeń absolwentów MBA w firmach o różnej wielkości w 2020 roku (brutto w PLN)

Wykres 3. Mediany wynagrodzeń  absolwentów MBA w firmach o różnej wielkości w 2020 roku (brutto w PLN)

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 roku

Zdecydowanie najwyższe płace otrzymywali absolwenci ze stażem dłuższym niż 16 lat – 15 400. Dla porównania ich koledzy pracujący 4-5 lat zarabiali o około 8 400 PLN mniej (7 000 PLN).

Wykres 4. Mediany wynagrodzeń absolwentów MBA z różnym stażem pracy w 2020 roku (brutto w PLN)

Wykres 4. Mediany wynagrodzeń  absolwentów MBA z różnym stażem pracy w 2020 roku (brutto w PLN)

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 roku

W poniższej tabeli zaprezentowane zostały wynagrodzenia całkowite absolwentów MBA na wybranych stanowiskach. Więcej danych dotyczących zarobków na stanowiskach znajdą Państwo w Mojej Płacy. A jeśli potrzebują Państwo bardziej szczegółowych analiz, zapraszamy do Zarobków na stanowiskach.

Tabela 1. Wynagrodzenia absolwentów MBA na wybranych stanowiskach w 2020 roku (brutto w PLN)

Tabela 1. Wynagrodzenia absolwentów MBA na wybranych stanowiskach w 2020 roku (brutto w PLN)

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 roku

Informacje o badaniu: W 2020 roku w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń (OBW) uczestniczyły 118 767 osoby. Z czego 58% stanowili mężczyźni, 70% osób ma wyższe wykształcenie, 54% mieszka w dużych miastach (powyżej 100 000 mieszkańców), 46% badanych pracuje w dużej lub wielkiej firmie (powyżej 250 pracowników), 82% pracuje w firmach prywatnych, a 50% badanych ma staż pracy krótszy niż 8 lat.

Zapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń. Ankietę do badania można znaleźć tutaj.