W tym tygodniu dziennik „Financial Times” opublikował listę stu najlepszych na świecie szkół biznesu kształcących w zakresie zarządzania. O ile czołówka rankingu nie jest zaskoczeniem, o tyle poniżej 6-tego miejsca następują spore zmiany. Największym sukcesem tegorocznego rankingu jest sklasyfikowanie na 20. miejscu uczelni z Polski – Akademii Leona Koźmińskiego.

Ranking uczelni kształcących w zakresie zarządzania (Master in Management) jest przygotowywany od 13 lat. Wchodzi w skład najważniejszych rankingów opracowywanych przez dziennik Financial Times. Pierwsza edycja obejmowała zaledwie 25 uczelni wyłącznie z Europy. Dzisiaj w 14 edycji rankingu w zestawieniu znajduje się 100 uczelni a ranking zyskał globalny zasięg.

Metodologia rankingu

W rankingu notowane są uczelnie, które prowadzą studia magisterskie z zakresu zarządzania. Nie są to programy MBA, ale studia, które mogą trwać od 8 do 36 miesięcy. Ponadto uczelnie muszą posiadać akredytację AACSB lub EQUIS oraz kształcić min. 30 absolwentów rocznie. W tym roku do rankingu zostały zgłoszone 104 uczelnie. Ranking jest przygotowywany w oparciu o dwa badania ankietowe. Pierwsze jest kierowane do samych uczelni, drugie do absolwentów, którzy ukończyli studia 3 lata temu. Aby uczelnia została zakwalifikowana do rankingu, musi otrzymać min. 20% odpowiedzi od absolwentów. Ranking bierze pod uwagę 17 kryteriów, z których 7 jest opracowywanych na podstawie danych od absolwentów, a pozostałe 10 na podstawie danych od uczelni. W przypadku kryteriów związanych z wynagrodzeniem lokalne wynagrodzenia absolwentów są przeliczane na dolary amerykańskie i normalizowane poprzez usunięcie najwyższych i najniższych podanych kwot. Kryterium wzrostu wynagrodzeń jest drugim najważniejszym kryterium w rankingu. Kryteria wyliczane na podstawie danych pozyskanych od uczelni dotyczą głównie takich aspektów jak umiędzynarodowienie, różnorodność i jakość kadry nauczającej, liczba kobiet biorących udział studiach, koszty studiów etc.

Wyniki rankingu

Ranking „Financial Times” otwierają szwajcarski Uniwersytet St. Gallen, HEC Paris i London Business School. Najwyżej sklasyfikowana uczelnia z Polski – Akademia Leona Koźmińskiego – zajęła 20. miejsce. Przed nią jest 17 uczelni europejskich i dwie azjatyckie. Za nimi są natomiast takie znane szkoły jak międzynarodowa Skema (25.), Eada z Barcelony (35.), Aalto University z Finlandii (46.) czy druga polska uczelnia w tym zestawieniu, warszawska SGH (59.). W rankingu dominują uczelnie z Europy. Wśród uczelni spoza Europy najwięcej jest uczelni z dalekiego wchodu, a następnie z ameryki północnej. W rankingu nie ma żadnej uczelni z USA.

Pełne wyniki rankingu dostępne są tutaj: http://rankings.ft.com/businessschoolrankings/masters-in-management-2018

Źródło: Financial Times.