Już od 30 lat Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej kształci liderów biznesu. Łącznie to już ponad cztery tysiące absolwentów z całego świata. 21 października w Małej Auli Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej odbyły się uroczyste obchody 30-lecia Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej, połączone z konferencją „W podróży pełnej wyzwań. Czy zmierzamy ku lepszemu?” z udziałem prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego oraz profesorów Szkoły.

Szkoła Biznesu jako jeden z liderów edukacji menedżerskiej w Polsce ma długą tradycję międzynarodowej współpracy. Nasze partnerstwo z najlepszymi europejskimi uczelniami założycielskimi od początku istnienia Szkoły pozwala na wymianę najlepszych praktyk edukacyjnych i biznesowych – mówi dr Paweł Urbański, dyrektor Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej.  Również obecnie o sile Szkoły stanowi szeroko rozwinięta sieć partnerów biznesowych i międzynarodowych uczelni partnerskich z całego świata. Kształcimy menedżerów i liderów biznesu, którzy potrafią zarządzać w zmieniającym się otoczeniu biznesowym. Nasza oferta programowa jest odpowiedzią na potrzeby rynku i uwzględnia najbardziej aktualne trendy. To co pozostaje niezmienne to nasze wartości: doskonałość akademicka, użyteczność przekazywanej wiedzy, interaktywny sposób uczenia – podkreśla dr Urbański.

Wspólna inicjatywa

Szkoła Biznesu PW powstała na początku lat 90., jej historia towarzyszy transformacji ustrojowej Polski od samego początku. Utworzenie Szkoły to wynik wspólnego przedsięwzięcia Politechniki Warszawskiej oraz bardzo prestiżowych międzynarodowych uczelni biznesu, London Business School (czołówka światowego rankingu Global MBA Financial Times), HEC School of Management Paris (najlepsza szkoła biznesu w rankingu Financial Times) oraz NHH Norwegian School of Economics, najlepszej państwowej szkoły handlowej w Norwegii.

- Każda z uczelni założycielskich na swój sposób się różniła. London Business School skupiała się na finansach i kwestiach technicznych, Norwegian School of Economics na ekonomii, HEC Paris na naukach humanistycznych... Te różnice pozwoliły nam dostrzec zbieżność interesów i się zjednoczyć o wiele bardziej, niż gdybyśmy byli tacy sami – wspominał prof. Alastair Nicholson, profesor w London Business School i Oxford Business School oraz wykładowca w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej od 1992 roku.

Konferencja i rozważania o przyszłości

Jubileusz 30-lecia Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej był okazją do spotkania osób zasłużonych dla jej historii: władz uczelni, reprezentacji szkół założycielskich, absolwentów, partnerów biznesowych uczelni oraz gości specjalnych.

Obchody uświetniła również konferencja naukowa „W podróży pełnej wyzwań. Czy zmierzamy ku lepszemu?”. Zainaugurował ją Aleksander Kwaśniewski, Prezydent RP w latach 1995-2005, który wygłosił wykład „30 lat polskiej transformacji. Co dalej?”. Prezydent Kwaśniewski w wykładzie zwrócił uwagę na m.in. rolę innowacji, integracji europejskiej, zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnej edukacji dla wzrostu znaczenia Polski na arenie międzynarodowej.

Drugą część konferencji stanowił panel dyskusyjny prowadzony przez prof. Witolda Orłowskiego - uznanego ekonomistę i komentatora życia społeczno-gospodarczego. Wzięli w nim udział eksperci z kluczowych dla gospodarki dziedzin: Piotr Czarnecki, finansista i doradca biznesowy, prof. Marcin Czech specjalista epidemiologii i zdrowia publicznego, Jacek Santorski, znany psycholog społeczny i biznesu oraz dr inż. Paweł Urbański, specjalista z obszarów energetyki oraz ekonomii. Uczestnicy debaty rozprawiali o tym, jak w dobie dzisiejszych wyzwań, z jakimi zmaga się świat, radzić sobie ze zmiennością, niestabilnością i niepewnością.

Nagrody dla zasłużonych

Zwieńczeniem obchodów było wręczenie nagród „Osobistości 30-lecia Szkoły Biznesu PW”, którymi wyróżniono przedstawicieli uczelni założycielskich oraz wieloletnich partnerów i pracowników Szkoły. Wyjątkowy jubileusz połączono z graduacją absolwentów programów MBA, wieczornym bankietem oraz pamiątkowym, historycznym zdjęciem na schodach pięknej auli Politechniki Warszawskiej.

Misją Szkoły jest oferowanie liderom biznesu i ekspertom najwyższej klasy praktycznych programów edukacyjnych, tworzonych w oparciu o najlepsze międzynarodowe praktyki, innowacyjne podejście oraz zgodnie z rozwojem technologicznym i zasadą pozytywnego wpływu społecznego. Szkoła od wielu lat znajduje się w ścisłej czołówce rankingów MBA w Polsce, jest notowana rankingach międzynarodowych (najlepsza polska uczelnia w europejskim rankingu QS 2022). Wykładowcy Szkoły Biznesu to zarówno profesorowie ze szkół o światowej renomie z doświadczeniem biznesowym, jak i praktycy z międzynarodowych firm.

Serdecznie gratulujemy Jubileuszu!