Wydawnictwo Quacquarelli Symonds (QS) opublikowało wyniki światowego rankingu uczelni – World University Ranking. Zestawienie to jest jednym z największych wśród badań i rankingów uczelni na świecie. W tym roku do badania zostało zgłoszonych 4388 uczelni, z który do rankingu zostało wybranych 980 a zakwalifikowano 959 z nich. Wśród nich znalazło się 9 uczelni z Polski.

Ranking QS WUR jest publikowany od 2014 roku. Powstaje on na podstawie oceny 6ciu głównych cech uczelni: opinii akademickiej (40%), opinii o zatrudnionych absolwentach (10%), stosunkowi studenci/wykładowcy (20%), liczbie cytowań publikacji kadry naukowej (20%), stopień umiędzynarodowienia kadry naukowej (5%), stopień umiędzynarodowienia studentów (5%).  Podobnie jak to ma miejsce w przypadku innych dużych rankingach, tylko część z uczelni ma przypisane konkretne miejsca. W tym wypadku są to uczelnie z miejscami od 1 do 400. Wyniki uczelni z miejscami powyżej 400 są podawane w grupach, po 10, 50 lub 100.

Najlepsze uczelnie na świecie

Podobnie jak w ubiegłych edycjach, czołowe pozycje w rankingu przypadły w udziale uczelniom z Stanów Zjednoczonych Ameryki, Wielkiej Brytanii oraz Szwajcarii. W pierwszej 10-tce jest ich aż 5 uczelni pochodzi z USA, do tego dochodzą 4 uczelnie z Wielkiej Brytanii oraz 1 ze Szwajcarii. W tym roku pierwsze miejsce zajął: Massachusetts Institute of Technology (MIT) – USA (1. w 2016 r.); 2 miejsce: Stanford University (2. w 2016 r.); 3 miejsce: Harvard University (3. w 2016 r.). Najwyżej sklasyfikowaną uczelnią z Europy został Univerisity of Cambridge – 5 miejsce (4. w 2016 r.). Najwyżej sklasyfikowaną uczelnią z regionu Europy Środkowej i Wschodniej został Uniwersytet Karola z Pragi (Charles University)- 314 miejsce (302. w 2016 r.).

Najlepsze uczelnie w Polsce

Polskie uczelnie, które znalazły się w rankingu to Uniwersytet Warszawski – 411-420 miejsce (366. w. 2016 r.), Uniwersytet Jagielloński – 461-470 (431-440. w 2016 r.), Politechnika Warszawska 601-650 (601-650. w 2016 r.). Pozostałe uczelnie z Polski tj. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza z Poznania, Akademia Górniczo-Hutnicza z Krakowa, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika z Torunia, Uniwersytet Wrocławski oraz Politechnika Wrocławska zostały sklasyfikowana na miejscach od 801-1000. Warto zauważyć liczba uczelni z Polski zwiększyła się w tym roku z 6 o 9. Niestety spośród 6 programów, które były sklasyfikowane w ubiegłym roku tylko Politechnika Warszawska utrzymała swoją pozycję. Pozostałe uczelnie odnotowały spadek pozycji w porównaniu do wyników rankingu z ubiegłego roku.

Z pełnymi wynika QS World University Ranking można zapoznać się tutaj…