Pomimo zawirowań związanych z epidemią COVID-19 wydawnictwo Quacquarelli Symonds (QS) opublikowało wyniki światowego rankingu uczelni – World University Ranking. W tym roku do badania zostało zgłoszonych 5500 uczelni, z który do rankingu zostało wybranych najlepszych 1000. Wśród nich znalazło się 15 uczelni z Polski. 

Ranking QS WUR jest publikowany od 2014 roku. Powstaje on na podstawie:

  • opinii akademickiej (40%),
  • opinii o zatrudnionych absolwentach (10%),
  • stosunku studenci/wykładowcy (20%),
  • liczby cytowań publikacji kadry naukowej (20%),
  • stopnia umiędzynarodowienia kadry naukowej (5%),
  • stopnia umiędzynarodowienia studentów (5%). 

Ranking QS WUR to zestawienie, w którym część z uczelni ma przypisane konkretne miejsca. W rankingu szczegółowe pozycje mają uczelnie od 1 do 400 miejsca. Wyniki uczelni z miejscami powyżej 400 są podawane w grupach, po 10, 50 lub 100.

Warto zauważyć, że ranking QS WUR prezentuje dane na rok do przodu, gdyż w wielu krajach na świecie rekrutacje kończą się w czerwcu, w związku z tym wyniki są przygotowywane pod przyszłoroczną rekrutację.

Najlepsze uczelnie na świecie

Podobnie jak w ubiegłych edycjach, czołowe pozycje w rankingu przypadły w udziale uczelniom ze Stanów Zjednoczonych Ameryki, Wielkiej Brytanii oraz Szwajcarii. W pierwszej 10-tce aż 5 uczelni pochodzi z USA, do tego dochodzą 4 uczelnie z Wielkiej Brytanii oraz 1 ze Szwajcarii. W tym roku pierwsze miejsce zajął: Massachusetts Institute of Technology (MIT) – USA (1. w 2020 r.); 2 miejsce: Stanford University (2. w 2020 r.); 3 miejsce: Harvard University (3. w 2020 r.). Najwyżej sklasyfikowaną uczelnią z Europy został Univerisity of Oxford – 5 miejsce (4. w 2020 r.). Najwyżej sklasyfikowaną uczelnią z regionu Europy Środkowej i Wschodniej został Uniwersytet Karola z Pragi (Charles University) - 260 miejsce (291. w 2020 r.).

Najlepsze uczelnie w Polsce

Polskie uczelnie, które znalazły się w rankingu to Uniwersytet Warszawski – 321 miejsce (349. w. 2020 r.), Uniwersytet Jagielloński – 326 miejsce (338. w 2020 r.), Politechnika Warszawska 511-520 (521-530. w 2020 r.). Pozostałe uczelnie z Polski tj. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza z Poznania, Akademia Górniczo-Hutnicza z Krakowa, Politechnika Krakowska, Politechnika Gdańska, Politechnika Łódzka, Uniwersytet Mikołaja Kopernika z Torunia, Politechnika Poznańska, Politechnika Śląska, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Wrocławski oraz Politechnika Wrocławska zostały sklasyfikowana na miejscach od 801-1000. Warto zauważyć liczba uczelni z Polski zmniejszyła się w tym roku z 16 do 15. Wszystkie 3 uczelnie, które zajęły szczegółowe pozycje, poprawiły je w stosunku do ubiegłorocznej edycji rankingu, pozycje pozostałych uczelni nie zmieniły się.

Serdecznie gratulujemy osiągniętych wyników.

Z pełnymi wynika QS World University Ranking można zapoznać się tutaj: https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2021

Źródło: QS World University Ranking