Już po raz drugi Reuters przedstawił swój ranking najbardziej innowacyjnych europejskich uczelni, które mają największy wpływ na rozwój nauki, aktywnie uczestniczą w tworzeniu nowych technologii i napędzają światową gospodarkę. Jak pokazuje zestawienie, serce europejskiej innowacji nie znajduje się w dużej, ważnej metropolii, czyli na przykład: w Londynie, Berlinie lub Paryżu, lecz w małym mieście Leuven w Belgii. To właśnie tam, podobnie jak w ubiegłym roku, ma swoją siedzibę KU Leuven, zwycięzca tegorocznego rankingu. Na drugim i trzecim miejscu znalazły się uczelnie z Wielkiej Brytanii, tj. Imperial College z Londynu (2. miejsce) i University of Cambridge (3. miejsce). Wśród 100 najlepszych instytucji edukacyjnych w Europie jedynym przedstawicielem z Polski jest Uniwersytet Jagielloński (Kraków), który został sklasyfikowany na 90. pozycji.  

Aby sporządzić ranking najbardziej innowacyjnych uniwersytetów w Europie, Reuters i firma Clarivate Analytics (dawniej dział ds. własności intelektualnej i nauki w Thomson Reuters) wybrały ponad 600 światowych instytucji edukacyjnych, typu non-profit oraz rządowych, które opublikowały najwięcej artykułów w czasopismach naukowych. Następnie lista została zawężono do takich, które w okresie od 2010 do 2015 roku zgłosiły co najmniej 50 patentów do Światowej Organizacji Własności Intelektualnej. Kolejny etap polegał na poddaniu ocenie każdej instytucji w oparciu o 10 różnych kryteriów, ze szczególnym uwzględnieniem akademickich prac badawczych, a także rozwiązań patentowych potwierdzających umiejętności danej uczelni w wykorzystywaniu i komercjalizacji badań i wynalazków. Ostatecznie w zestawieniu uwzględniono wyłącznie europejskie uniwersytety.

Jak pokazują wyniki rankingu, najbardziej innowacyjnym uniwersytetem w Europie jest belgijska uczelnia KU Leuven. Ta niemal 600-letnia instytucja założona przez papieża Marcina V jest dzisiaj uważana za jedną z największych niezależnych organizacji badawczo-rozwojowych na świecie. W budżecie na 2015 rok nakłady tej uczelni na badania przekroczyły 454 miliony euro, a jej patentowe portfolio obejmuje 586 wynalazków chronionych w wielu krajach. Ta stosunkowo niewielka katolicka uczelnia wprowadza innowacje do dużych, bardziej znanych firm w całej Europie. W porównaniu z innymi europejskimi uniwersytetami jej naukowcy przekazują więcej patentów, a badacze pracujący na innych uczelniach często powołują się na wynalazki KU Leuven w swoich wnioskach patentowym.

Drugim najbardziej innowacyjnym uniwersytetem w Europie jest Imperial College w Londynie, instytucja, której naukowcy odkryli penicylinę, przyczynili się do rozwoju holografii i wynalezienia światłowodu. University of Cambridge, który uplasował się na 3. miejscu kojarzony jest przede wszystkim z laureatami nagrody Nobla (91) w ciągu swojej 800-letniej historii.
 

Wyniki tegorocznego zestawienia pokazują, że te same kraje, które wiodą prym w europejskim biznesie i polityce, dominują również w rankingu najbardziej innowacyjnych uniwersytetów w Europie. Wśród 100 instytucji największą grupę stanowią uczelnie pochodzące z Niemiec (23). Zarówno Wielką Brytanię, jak i Francję reprezentuje 17 instytucji. Należy jednak podkreślić, iż te trzy kraje nalezą do jednych z najbardziej zaludnionych i najbogatszych krajów na naszym kontynencie.

Warto również zwrócić uwagę na fakt, iż wprawdzie Rosja jest najbardziej zaludnionym krajem i piątą pod względem wielkości gospodarką w regionie, to żaden z jej uniwersytetów nie zakwalifikował się do pierwszej setki. Inni ważni nieobecni to uniwersytety z Ukrainy czy Rumunii – to kolejny dowód na istniejący podział na Europę Zachodnią i Wschodnią. Nas cieszy fakt, iż mamy swojego reprezentanta, którym jest Uniwersytet Jagielloński (90. miejsce)

Oczywiście pozycja danej uczelni w rankingu nie pokazuje w pełni, czy jej naukowcy prowadzają ważne, innowacyjne prace badawcze. Ze względu na to, iż sporządzona lista służy do pomiaru innowacji na poziomie instytucjonalnym, wyjątkowo innowacyjne wydziały, katedry lub programy mogą być pominięte: na przykład uniwersytet, który jest nisko sklasyfikowany w rankingu z powodu słabego wyniku w kategorii ogólnej innowacyjności, może prowadzić jedno z najbardziej innowacyjnych laboratoriów informatycznych na świecie. Warto pamiętać, że niezależnie od tego, czy dany uniwersytet znajduje się na początku czy też na końcu listy, wciąż znajduje się w pierwszej setce najbardziej innowacyjnych na naszym kontynencie: wszystkie uniwersytety robią oryginalne badania, tworzą użyteczną technologię i stymulują światową gospodarkę.

Więcej informacji: 

http://www.reuters.com/article/us-reutersrankings-europeanuniversities/europes-most-innovative-universities-2017-idUSKBN17Z09T

Źródło: reuters.com