W połowie maja odbyła się kolejna 15ta edycja kongresu MBA organizowana przez Krakowską Szkołę Biznesu UEK. Tegoroczny Kongres był zorganizowany pod tytułem: „Teoria chaosu – wartość (nie)zależności?” W dwudniowych obradach wzięło udział około 200 osób.

Uczestnikami XV edycji Kongresu MBA byli m.in.:

 • naukowcy z polskich i zagranicznych uczelni,
 • dyrektorzy programów MBA,
 • menedżerowie wyższego i średniego szczebla legitymujący się tytułem Master of Business Administration,
 • studenci i absolwenci programów MBA w Polsce;

Tradycyjnie Kongres rozpoczął się od Study Visits, czyli odwiedzin firm zlokalizowanych w okolicach Krakowa. W tym roku uczestnicy mieli możliwość posłuchania i zobaczenia jak na co dzień funkcjonują firmy: ASTOR, Mniamoo czy Silvermedia. Wizyty studyjne były idealną okazją do poznania procesów oraz tajników sukcesu dynamicznie rozwijających się firm w regionie.

Podczas uroczystej inauguracji XV Międzynarodowego Kongresu MBA, wszystkich zgromadzonych gości powitali:

 • prof. UEK dr hab. inż. Andrzej Chochół – Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
 • Zbigniew Starzec – Wicewojewoda Małopolski, który przeczytał list skierowany do Uczestników i Organizatorów Kongresu od Prezesa Rady Ministrów, Pana Mateusza Morawieckiego (treść listu pod tym artykułem)
 • Katarzyna Wysocka – Dyrektor Wydziału ds. Przedsiębiorczości i Innowacji – Urząd Miasta Krakowa,
 • prof. nadzw. dr hab. Piotr Buła – Dyrektor Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK

Całe wydarzenie poprowadził dr Jakub Kwaśny – koordynator merytoryczny XV Międzynarodowego Kongresu MBA.

Właściwe obrady XV Kongresu MBA rozpoczęły się w piątek 17 maja – wówczas uczestnicy wzięli udział w wykładzie inauguracyjnym oraz dwóch panelach tematycznych:

 • WYKŁAD INAUGURACYJNY: Chaos Theory and the Importance of Thinking Independently – Keynote Speaker – Philippe De Brouwer – Konsul Honorowy Królestwa Belgii w Krakowie
 • PANEL I: Wartość niezależności – Czy Komitety Audytu spełniają swoja rolę?

Moderatorem panelu pierwszego była Ewa Sowińska – zastępca Prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, Partner ESO Audit. Uczestnicy mieli możliwość wysłuchania prelekcji: Doroty Szlachetko-Reiter (Partner zarządzający BDO Legal), Piotra Stępniaka (Członek Rad Nadzorczych i Komitetów Audytu), Jacka Gdańskiego (Biegły Rewident, Członek Rad Nadzorczych i Komitetów Audytu, Wiceprezes Zarządu Polski Gaz TUW), dr Mirosława Kachniewskiego (Prezes Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych) oraz Tomasza Koniecznego(Biegły Rewident, Partner PwC, Absolwent UEK).

 • PANEL II: Zarządzanie i podejmowanie decyzji w warunkach niepewności.

Panel drugi poprowadzony został przez: Zuzannę Szymańską (General Manager Pruftechnik), prof. Marka Szopę (prezes Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu, członek zarządu Polskiej Izby Firm Szkoleniowych) oraz Jarosława Chudziaka (Manager, ekspert, praktyk w zakresie wytwarzania I wykorzystania nowoczesnych technologii w przedsiębiorstwach). Moderatorem był Piotr Piasecki (Ekspert zarządzania i przywództwa, ekspert branży usług rozwojowych, konsultant, trener).

Wydarzeniem zamykającym pierwszy dzień Kongresu była uroczysta Gala Dinner połączona z aukcją charytatywną w hotelu Unicus Palace, zlokalizowanym w samym centrum Krakowa. Dochód z tegorocznej licytacji został przeznaczony na zakup wyposażenia chirurgiczno-zabiegowego, które jest niezbędne podczas operacji neurochirurgicznych – mowa o ultradźwiękowym aspiratorze tkankowym CUSA® Excel+. Zebrane środki zostały przekazane do Oddziału Neurochirurgii Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie (Fundacja „O ZDROWIE DZIECKA”).

Drugi dzień Kongresu, jak w ubiegłych latach został podzielony na dwie części: dyskusyjną oraz warsztatową. W pierwszej części uczestnicy wzięli udział w następujących panelach:

 • PANEL III: Sztuczna inteligencja jako narzędzie budowania przewagi konkurencyjnej w biznesie.

Panel został przygotowany przy współpracy z firmą Unima2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.. Wśród Prelegentów znaleźli się: Artur Podpora (Kierownik Zespołu Wsparcia Sprzedaży Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.), Marcin Mazurek (Młodszy Inżynier Systemowy Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.), Michał Robak (Analityk Danych. Inżynier Wsparcia Sprzedaży, Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.) Moderatorem panelu była Magdalena Pisarczyk (Dyrektor ds. Projektów Informatycznych Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.)

 • PANEL IV: Why Corporations and Startups Working Together - surprising synergies.

W czwartym panelu dr Agnieszka Żur (adiunkt w Katedrze Przedsiębiorczości i Innowacji na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie), jako moderator panelu zaprosiła do dyskusji: Ivana Yakunina (Head of HR Services EU for Philip Morris International), Tomasza Kowalczyka (Rebels Vally) oraz dr inż. Pawła Ponetę (Zastępca Dyrektora Wykonawczego ds. Badań i Innowacji, TAUTON Polska Energia S.A.).

 • PANEL V: Biznes i dyplomacja. Skuteczne wsparcie na trudne czasy?

Zamykający obrady kongresowe panel ekspertów był przygotowany przy współpracy z Instytutem Studiów Strategicznych. Moderatorem była Anna Szymańska-Klich (Prezes ISS w Krakowie). Wzięli w nim udział: Andrzej Tombiński (Konsul Honorowy Republiki Austrii w Krakowie), Andrzej Zdebski (Konsul Honorowy Republiki Chile w Krakowie). oraz Wojciech Wróblewski (socjolog, dyplomata).

W drugiej części dnia przeprowadzone zostały cztery Warsztaty Biznesowe przygotowane przez Nowe Motywacje oraz PMI Poland Chapter. Spotkania poprowadzili trenerzy z wysokim poziom wiedzy merytorycznej oraz bogatym doświadczeniem zawodowym.

Tematy warsztatów biznesowych:

Error Management Training (Zarządzanie błędami).
Miękka strona agile – zwinne zespoły w kontrolowanym (pseudo)chaosie.
Jak porządkować chaos, czyli o ekstremalnym zarządzaniu projektami.

Zwieńczeniem tegorocznego Kongresu, podobnie jak w latach poprzednich był organizowany na terenie Royal Kraków Golf & Country Club w Ochmanowie, k/ Krakowa XII Turniej KSB UEK Golf Cup 2019 połączony z Akademią Golfa dla początkujących oraz piknikiem rodzinnym.

Patronat medialny nad kongresem objął MBA Portal.

W imieniu organizatorów oraz redakcji zapraszamy na kolejną edycję Kongresu w 2020 roku.