Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów otrzymała odnowienie prestiżowej akredytacji CEEMAN IQA (International Quality Accreditation), potwierdzającej spełnienie najwyższych międzynarodowych standardów edukacji menedżerskiej.

Procedura trwała 18 miesięcy. Zespół akredytacyjny CEEMAN – międzynarodowego stowarzyszenia skupiającego 200 szkół biznesu z 50 krajów, działającego na rzecz rozwoju jakości zarządzania – oceniał zakres programów oferowanych przez GFKM, sprawność funkcjonowania organizacji i zarządzania jej rozwojem.

IQA to certyfikat jakości, potwierdzający wysoki poziom w kluczowych obszarach: nowoczesności oferty programowej, innowacyjności metod szkoleniowych, praktycznego doświadczenia kadry, regularnych relacji z absolwentami, stabilności finansowej, odpowiedzialnego zarządzania. Certyfikat daje gwarancję najwyższej jakości nauczania – w treści, formie i zakresie. Potwierdza kompleksowe podejście do zaspokajania potrzeb słuchaczy, dobrą organizację i nowoczesność procesu nauczania. Uzyskanie certyfikatu oznacza też, że CEEMAN dostrzega i docenia wkład GFKM w rozwój edukacji menedżerskiej w Polsce i Europie.

Uzyskanie, już po raz trzeci, pełnej 6-letniej akredytacji CEEMAN IQA jest dla GFKM ogromnym wyróżnieniem i jednocześnie zobowiązaniem. Mamy ambicję stawać się międzynarodową, uznaną i prestiżową szkołą biznesu. To wizja atrakcyjna i warta wysiłkumówi Andrzej Popadiuk, Prezes Zarządu Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów.

W Polsce akredytację CEEMAN IQA, oprócz GFKM, posiadają: Szkoła Główna Handlowa, Akademia Leona Koźmińskiego, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu oraz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. GFKM jest jedyną nieakademicką szkołą biznesu w Polsce prowadzącą program Executive MBA, łącząc praktyczne doświadczenie z jakością nauczania.