Poznaliśmy wyniki tegorocznego Rankingu Szkół Wyższych wydawnictwa PERSPEKTYWY. To już 24. edycja zestawienia najlepszych uczelni w Polsce. Ranking Szkół Wyższych to jeden z najważniejszych rankingów uczelni w Polsce. Ranking składa się z czterech równoległych zestawień odzwierciedlających różne misje pełnione przez polskie uczelnie. W edycji 2023 Rankingu Uczelni Akademickich pierwsze miejsce ex aequo zajął Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Politechnika Warszawska zajeła 3. miejsce, a miejsce 4. ex aequo zajmują Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Akademia Górniczo-Hutnicza. W Rankingu Uczelni Niepublicznych najwyższe miejsce zdobyła Akademia Leona Koźmińskiego (po raz 24. raz!). Natomiast w Rankingu Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych, triumfowała Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim.

Kapituła przyznała Nagrodę Specjalną AWANS 2023 dla uczelni, która dokonała najbardziej spektakularnego skoku do czołówki Rankingu Uczelni Akademickich. Nagrodę tę otrzymała Politechnika Poznańska, która z miejsca 23. w ubiegłorocznym rankingu awansowała na miejsce 12. w edycji 2023.

Ranking odzwierciedla wszystkie istotne wymiary i funkcje szkoły wyższej: badawcze, dydaktyczne, społeczne i związane z transferem wiedzy. Kryteria oceny są dostosowywane każdego roku, aby jak najlepiej ocenić zgłoszone uczelnie. Do przygotowywania rankingu branych jest pod uwagę łącznie 29 wskaźników, pogrupowanych w 7 kryteriów. Ranking Szkół Wyższych przygotowywany przez Fundację PERSPEKTYWY to w praktyce cztery równoległe zestawienia, które odzwierciedlają pozycję różnych typów uczelni w systemie edukacji wyższej w Polsce. Są to:

  • Ranking Uczelni Akademickich – obejmujący wszystkie szkoły wyższe (z wyjątkiem uczelni artystycznych) posiadające uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora;
  • Ranking Uczelni Niepublicznych – obejmujący niepubliczne szkoły wyższe posiadające uprawnienia do kształcenia co najmniej na poziomie magistra;
  • Ranking Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych – obejmujący uczelnie zawodowe posiadające uprawnienia do kształcenia na poziomie magistra lub licencjata (inżyniera).
  • Ranking Kierunków Studiów – obejmujący 71 kierunków studiów w tym wydzielony Ranking Studiów Medycznych oraz Ranking Studiów Inżynierskich.

Metodologia rankingu

Każda uczelnia oceniana jest w oparciu o różne kryteria. Dla uczelni akademickich jest to 7 kryteriów: prestiż (12%), innowacyjność (8%), potencjał naukowy (15%), efektywność naukowa (28%), warunki kształcenia (10%), umiędzynarodowienie studiów (15%), absolwenci na rynku pracy (12%).

Dla uczelni niepublicznych kryteria oceny wyglądają nieco inaczej i są to: prestiż (10%), innowacyjność i współpraca z gospodarką (13%), siła naukowa (32%), potencjał dydaktyczny (25%), umiędzynarodowienie studiów (7%), absolwenci na rynku pracy (20%).

Państwowe Wyższe Szkoły Zawodowe oceniane są pod względem następujących kryteriów: prestiż (10%), współpraca z gospodarką (13%), siła naukowa (20%), potencjał dydaktyczny (25%), umiędzynarodowienie studiów (7%), absolwenci na rynku pracy (25%). 

Każdy z rankingów ma ponadto swój zestaw minimalnych kryteriów, które muszą zostać spełnione, aby uczelnia została zakwalifikowana do zestawienia. Więcej na temat metodologii można przeczytać tutaj: https://2023.ranking.perspektywy.pl/methodology/rsw

W rankingu uczelni akademickich dominują kryteria związane z aspektami badawczymi, zaś w rankingach uczelni niepublicznych i zawodowych większą wagę mają kryteria związane z praktycznym charakterem studiów prowadzonych w tych uczelniach, m.in. ekonomiczne losy absolwentów i studia podyplomowe.

W Rankingu Kierunków Studiów oceniono w tym roku 74 kierunków w 9. dziedzinach obejmujących nauki: humanistyczne, społeczne, ekonomiczne, ścisłe, przyrodnicze, techniczne, medyczne i o zdrowiu, a także rolnicze, leśne i weterynaryjne.

Wyniki rankingów

Wyniki tegorocznej edycji Rankingu nie różnią się znacząco od wyników poprzednich edycji. Czołówka szkół wyższych w Polsce jest od pewnego czasu niezmienna.

Ranking Uczelni Akademickich

Uniwersytet Warszawski (1. w 2022 r.) ex aequo Uniwersytet Jagielloński (2. w 2022 r.)
Politechnika Warszawska (3. w 2022 r.)

Ranking Niepublicznych Uczelni Magisterskich

Akademia Leona Koźmińskiego z Warszawy (1. w 2022 r.)
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z Warszawy (2. w 2022 r.)
Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej (3. w 2022 r.)

Ranking Akademii Nauk Stosowanych i Publicznych Uczelni Zawodowych 

Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego 
Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie (3. w 2022 r.)

Ranking Kierunków Studiów

Ranking Kierunków Studiów Perspektywy 2023 to zestawienie najpopularniejszych kierunków studiów prowadzonych w polskich uczelniach akademickich. Ranking ocenia 74 kierunków studiów w 9. obszarach rankingowych obejmujących nauki: humanistyczne (7 kierunków), teologiczne (1 kierunek), społeczne (11 kierunków), ekonomiczne (4 kierunki), ścisłe (5 kierunków), przyrodnicze (5 kierunków), medyczne i o zdrowiu (12 kierunków), techniczne (22 kierunki), a także blok nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych (6 kierunków). Zgodnie z przyjętymi zasadami, kierunki objęte rankingiem muszą posiadać na danej uczelni ofertę studiów jednolitych magisterskich lub studiów stacjonarnych II stopnia, zapewniających możliwość kontynuacji nauki po ukończeniu studiów I stopnia w tej samej jednostce. Jednostka prowadząca dany kierunek studiów musi posiadać przynajmniej jedno uprawnienie do nadawania stopnia doktora, bez względu na dziedzinę nauki.

Ranking Kierunków Studiów Perspektywy w 2023 roku, w zależności od specyfiki danego kierunku, składa się od 12 do 13 wskaźników pogrupowanych w sześć kryteriów. W zależności od kierunku studiów przyjmowane są następujące kryteria: prestiż, absolwenci na rynku pracy, potencjał akademicki, potencjał naukowy, potencjał dydaktyczny, umiędzynarodowienie oraz kryteria dodatkowe. Różne są również wskaźniki wag poszczególnych kryteriów w zależności od specyfiki kierunku.

W tym roku na kierunku „Zarządzanie” triumfowały uczelnie z Warszawy: pierwsze miejsce zajęła Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, drugie zajął Uniwersytet Warszawski a trzecie Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Z pełnymi wynikami rankingu można zapoznać się na stronie Wydawnictwa Perspektywy: https://2023.ranking.perspektywy.pl/

Źródło: Fundacja Edukacyjna Perspektywy