Wydawnictwo PERSPEKTYWY ogłosiło wyniki tegorocznej edycji Rankingu Szkół Wyższych. To już 19. edycja rankingu, którego wyniki tradycyjnie ogłaszane są w maju. Wśród uczelni akademickich wygrały ex aequo Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Jagielloński, natomiast jeśli chodzi o uczelnie niepubliczne, podobnie jak w poprzednich latach, na czele znalazła się Akademia Leona Koźmińskiego z Warszawy. Z kolei zwycięzcą rankingu Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych jest Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.

Ranking Szkół Wyższych przygotowany przez Fundację PERSPEKTYWY to w praktyce cztery równoległe zestawienia, które odzwierciedlają pozycję różnych typów uczelni działających w ramach systemu edukacji wyższej w Polsce. W skład Rankingu Szkół Wyższych wchodzą: Ranking Uczelni Akademickich, które posiadają uprawnienia habilitacyjne lub uprawnienia do nadawani stopnia naukowego doktora i co najmniej 200 studentów stacjonarnych; Ranking Uczelni Niepublicznych obejmujący uczelnie kształcące na poziomie magisterskim, na których studiuje co najmniej 200 studentów w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym; Ranking Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych uwzględniający wszystkie uczelnie zawodowe w Polsce oraz Ranking Kierunków Studiów prezentujący najpopularniejsze kierunki studiów.

Metodologia rankingów

Każda uczelnia oceniana jest w oparciu o różne kryteria. Dla uczelni akademickich jest to 7 kryteriów: prestiż (14%), innowacyjność (8%), potencjał naukowy (15%), efektywność naukowa (20%), warunki kształcenia (10%), umiędzynarodowienie studiów (15%), absolwenci na rynku pracy (17%). Dla uczelni niepublicznych kryteria oceny wyglądają nieco inaczej i są to: prestiż (10%), innowacyjność (8%), siła naukowa (30%), warunki kształcenia (15%), umiędzynarodowienie studiów (15%), absolwenci na rynku pracy (25%). Państwowe Wyższe Szkoły Zawodowe oceniane są pod względem następujących kryteriów: prestiż (10%), innowacyjność (8%), siła naukowa (30%), warunki kształcenia (10%), umiędzynarodowienie studiów (15%), absolwenci na rynku pracy (30%). Każdy z rankingów ma ponadto swój zestaw minimalnych kryteriów, które muszą zostać spełnione, aby uczelnia została zakwalifikowana do zestawienia. Więcej na temat metodologii można przeczytać tutaj: http://www.perspektywy.pl/RSW2018/metodologia

Wyniki rankingów

Ranking Uczelni Akademickich

1. Uniwersytet Warszawski (1. w 2017 r.)

1. Uniwersytet Jagielloński (1. w 2017 r.)

3. Politechnika Warszawska (3. w 2016 r.)

Ranking Niepublicznych Uczelni Magisterskich

1. Akademia Leona Koźmińskiego z Warszawy (1. w 2017 r.)

2. SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z Warszawy (2. w 2017 r.)

3. Uczelnia Łazarskiego (3. w 2017 r.)

Ranking Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych

1. Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej (1. w 2017 r.)

2. Akademia im. Jakuba z Paradyża (nie znalazłam w 2017 r.)

3. Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu (2. w 2017 r.)

Ranking Kierunków Studiów

I jeszcze parę zdań na temat Rankingu Kierunków Studiów PERSPEKTYWY 2018. Jest to uporządkowane zestawienie najpopularniejszych kierunkach studiów prowadzonych przez uczelnie wyższe w Polsce. Lista, w zależności od specyfiki danego kierunku, powstaje w oparciu o od 11 do 13 wskaźników pogrupowanych w sześć kryteriów takich jak: prestiż, absolwenci na rynku pracy, potencjał akademicki, efektywność naukowa, potencjał dydaktyczny oraz kryteria dodatkowe.. Różne są również wskaźniki wag poszczególnych kryteriów w zależności od specyfiki kierunku. Podobnie jak w 2017 roku na kierunku „Zarządzanie” triumfowała Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, drugie miejsce zajął Uniwersytet Warszawski a trzecie Akademia Leona Koźmińskiego z Warszawy.

Warto podkreślić, iż nowe wyzwania metodologiczne przy sporządzaniu rankingów postawi wejście w życie Ustawy 2.0, która stworzy nowe ramy dla funkcjonowania szkolnictwa wyższego w Polsce. Dotyczyć to będzie zwłaszcza Rankingu Kierunków Studiów.

Z pełnymi wynikami rankingu można zapoznać się na stronie Wydawnictwa Perspektywy: www.perspektywy.pl/RSW2018

Źródło: Fundacja Edukacyjna Perspektywy