Wydawnictwo PERSPEKTYWY ogłosiło wyniki tegorocznej edycji Rankingu Szkół Wyższych. Wśród uczelni Państwowych 18. edycję rankingu wygrały ex aequo Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Jagielloński. Wśród niepublicznych uczelni magisterskich triumfowała, podobnie jak w poprzednich latach, Akademia Leona Koźmińskiego z Warszawy. W rankingu Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych pierwsze miejsce zajęła Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.

Ranking Szkół Wyższych jest przygotowany przez Fundację PERSPEKTYWY od 18 lat. Ranking to w istocie cztery równoległe zestawienia, które odzwierciedlają pozycję różnych typów uczelni funkcjonujących w systemie edukacji wyższej w Polsce. W skład Rankingu Szkół Wyższych wchodzi: ranking uczelni akademickich – obejmujący wszystkie (z wyjątkiem artystycznych) szkoły wyższe w kraju posiadające uprawnienia habilitacyjne lub uprawnienia do nadawani stopnia naukowego doktora; ranking uczelni niepublicznych obejmujący uczelnie kształcące na poziomie magisterskim; ranking Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych oraz Ranking Kierunków Studiów – obejmujący w tym roku aż 68 głównych kierunków studiów.

Metodologia rankingów

W zależności od typu uczelni podlega ona ocenie w oparciu o różne kryteria. Dla uczelni akademickich jest to 7 kryteriów: prestiż (14%), innowacyjność (9%), potencjał naukowy (15%), efektywność naukowa (20%), warunki kształcenia (9%), umiędzynarodowienie studiów (15%), absolwenci na rynku pracy (18%). Dla uczelni niepublicznych kryteria oceny wyglądają nieco inaczej i są to: prestiż (10%), innowacyjność (5%), siła naukowa (35%), warunki kształcenia (15%), umiędzynarodowienie studiów (15%), absolwenci na rynku pracy (20%). Państwowe Wyższe Szkoły Zawodowe oceniane są pod względem następujących kryteriów: prestiż (10%), innowacyjność (5%), siła naukowa (35%), warunki kształcenia (10%), umiędzynarodowienie studiów (15%), absolwenci na rynku pracy (25%). Każdy z rankingów ma ponadto swój zestaw minimalnych kryteriów, które muszą zostać spełnione, aby uczelnia została zakwalifikowana do zestawienia. Więcej na temat metodologii można przeczytać tutaj: http://www.perspektywy.pl/RSW2017/metodologia

Wyniki rankingów

Ranking Uczelni Akademickich

1. Uniwersytet Warszawski (1. w 2016)

1. Uniwersytet Jagielloński (2. w 2016)

3. Politechnika Warszawska (4. w 2016)

Ranking Niepublicznych Uczelni Magisterskich

1. Akademia Leona Koźmińskiego z Warszawy (1. w 2016)

2. SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z Warszawy (2. w 2016)

3. Uczelnia Łazarskiego (4. w 2016)

Ranking Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych

1. Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej (1. w 2016)

2. Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu (6. w 2016)

3. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie (3. w 2016)

3. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy (4. w 2016)

Ranking Kierunków Studiów

Ranking Kierunków Studiów PERSPEKTYWY 2017 to uporządkowane zestawienie 68 najpopularniejszych kierunkach studiów prowadzonych przez uczelnie akademickie w Polsce. Ranking opiera się o 11-13 wskaźników zgrupowanych w 6ciu kryteriach takich jak: prestiż, absolwenci na rynku pracy, potencjał akademicki, efektywność naukowa, potencjał dydaktyczny oraz kryteria dodatkowe. Na kierunku Zarządzanie w 2017 roku triumfowała Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, drugie miejsce zajął Uniwersytet Warszawski a trzecie Akademia Leona Koźmińskiego z Warszawy.

Z pełnymi wynikami rankingu można zapoznać się na stronie Wydawnictwa Perspektywy: http://www.perspektywy.pl/RSW2017/

#ranking #szkolywyzsze #studia

źródło: Fundacja PERSPEKTYWY