Po publikacji rankingu najlepszych amerykańskich szkół biznesowych prowadzących programy full-time MBA magazyn Bloomberg Businessweek ogłosił wyniki swojego zestawienia uczelni zagranicznych działających poza terytorium USA. W tegorocznym rankingu sklasyfikowano 31 programów MBA. Według czasopisma Bloomberg Businessweek, najlepszy program oferuje INSEAD Business School (w zeszłym roku 2. miejsce). Na kolejnych pozycjach na podium znalazły się odpowiednio London Business School (poprzednio 1. miejsce) i IESE Business School na University of Navarra z Hiszpanii (w zeszłym roku na 5. miejscu). W zestawieniu nie ma żadnego przedstawiciela z Polski.

Metodologia rankingu

Podobnie jak w przypadku rankingu najlepszych amerykańskich szkół biznesowych, do sporządzenia zestawienia zagranicznych uczelni spoza USA Bloomberg Businessweek używa tej samej metodologii. Oznacza to, iż swoją uwagę magazyn skupia przede wszystkim na jakości i poziomie oferowanych programów full-time MBA. Ranking powstaje w oparciu o ankiety, które głównie służą do pomiaru przygotowania absolwentów do pracy. Wypełniają je: pracodawcy tj. osoby odpowiedzialne za proces rekrutacji pracowników (odpowiedzi stanowią 35% końcowego wyniku rankingu), absolwenci (30%) i studenci (15%). Pozostałe istotne czynniki to: zatrudnienie absolwentów na pełnym etacie już trzy miesiące po zakończeniu nauki (10%) i wysokość wynagrodzenia w pierwszej pracy po studiach (10%).

Wyniki rankingu

W tym roku do rankingu nie zakwalifikowała się jedna szkoła uwzględniona w poprzednim roku, ale pojawił się jeden debiutant. W sumie sklasyfikowanych zostało  31 programów full-time MBA.

Wyniki uzyskane przez poszczególne szkoły wyraźnie pokazują, że INSEAD Business School, która ma kampusy we Francji, Azji i na Bliskim Wschodzie, znalazła się na pierwszym miejscu tegorocznego rankingu dzięki zarówno najwyższym ocenom uzyskanym w ankietach przeprowadzonych wśród pracodawców i absolwentów, jak i wzrostowi możliwości znalezienia zatrudnienia zaraz po ukończeniu studiów w przypadku osób z dyplomem MBA tej uczelni. Warto również podkreślić, że absolwenci niemieckiej Mannheim Business School (w tym roku na 14. miejscu) szybko znajdują zatrudnienie, natomiast ich rywale z IMD (5. miejsce), uczelni mieszczącej się w Lozannie (Szwajcaria) osiągają najlepsze zarobki.

Podobnie jak zestawienie amerykańskich szkół biznesowych, również tegoroczny ranking najlepszych szkół biznesowych spoza USA to jedna z wielu prezentacji najlepszych programów full-time MBA dostępnych obecnie na całym świecie. Wprawdzie jak podkreślają autorzy zestawienia, wyniki rankingów mogą być użytecznym narzędziem przy wyborze właściwego programu MBA, to jednak podczas podejmowania tak ważnej decyzji należy również wziąć pod uwagę wiele innych istotnych czynników.

Więcej na temat wyników i metodologii rankingu można znaleźć tutaj: