Tradycyjnie renomowany brytyjski dziennik ekonomiczny „Financial Times” opublikował ranking najlepszych europejskich szkół biznesu.  Podobnie jak w ubiegłym roku, na czele najnowszego zestawienia znalazły się uczelnie z Europy Zachodniej: London Business School (1. miejsce), HEC Paris (2. miejsce) i Insead (3. miejsce). Jeśli chodzi o polskie uczelnie, to na liście znalazły się dwie, tj. Akademia Leona Koźmińskiego z Warszawy, która została sklasyfikowana na 43. pozycji (64. miejsce w ubiegłym roku), najwyżej ze wszystkich uczelni z Europy Środkowej i Wschodniej oraz Szkoła Główna Handlowa z Warszawy na 71. pozycji (76. miejsce w 2017 r.).

Metodologia rankingu

Aby znaleźć się w rankingu najlepszych szkół biznesu dziennika „Financial Times”, uczelnia musi posiadać co najmniej jedną z akredytacji, AACSB lub EQUIS. Poza tym w ofercie powinna mieć program, który jest już realizowany od czterech lat, a także słuchaczy po pierwszym roku studiów na co najmniej trzy lata przed opublikowaniem zestawienia.

Należy również zaznaczyć, że pozycja każdej uczelni w głównym rankingu to nota uzyskana w pozostałych rankingach tej gazety, m.in. studiów Executive MBA, programów MBA, a także magisterskich studiów w zakresie zarządzania. Każda z pozycji w trzech wyżej wymienionych zestawieniach stanowi 25% ostatecznej noty. Dodatkowo do końcowej oceny włączone są również wyniki z rankingów otwartych i specjalizacyjnych kierunków kształcenia menedżerskiego, po 12,5 % każdy.

Wyniki rankingu

Jak wspomniano na wstępnie, czołówka rankingu pozostaje praktycznie niezmienna. Najlepsze szkoły biznesu pochodzą z Europy Zachodniej i są to w kolejności: London Business School (1. miejsce, podobnie jak w ubiegłym roku), HEC Paris (2. miejsce bez zmian) i Insead (3. miejsce, w zeszłym roku na 4. pozycji). Polska reprezentacja to dwie uczelnie, tj. Akademia Leona Koźmińskiego sklasyfikowana na 43. pozycji (64. miejsce w 2017 r.) i co należy podkreślić – najwyżej na liście ze wszystkich uczelni z Europy Środkowej i Wschodniej, a także Szkoła Główna Handlowa z Warszawy na 71. pozycji, która w porównaniu z 2017 rokiem awansowała z 76. miejsca.  Wśród najlepszych szkół biznesu z naszego regionu swoją reprezentację mają również: Rosja, Czechy, Węgry i Słowenia, każdy z wymienionych krajów po jednej uczelni.

Wnioski

Polskie uczelnie zajmują dobre pozycje na bardzo konkurencyjnym europejskim rynku edukacji biznesowej. Jak twierdzą przedstawiciele ALK, wysokie miejsce w rankingu „FT” ich szkoła zawdzięcza nie tylko imponującym karierom jej absolwentów i ich dobrej opinii o uczelni, ale także nowoczesnym, innowacyjnym programom i kierunkom prowadzonym przez ALK.

Jednocześnie ranking „FT” pokazuje, że szkoły z Europy Środkowej i Wschodniej stale skracają dystans do reprezentantów ze starej Unii, ale oczywiście wymaga to dużego zaangażowania, wysiłku i czasu. Według niektórych specjalistów, jednym z korzystnych efektów brexitu może być większy napływ studentów ze świata do Polski, która pozostanie państwem należącym do UE. Zarówno studia Executive MBA, jak i programy MBA dostępne w naszym kraju prowadzone są w języku angielskim, więc język nie będzie stanowić żadnej bariery dla przyszłych studentów pochodzących z innych państw.    

Pełne wyniki rankingu „FT” można znaleźć tutaj: http://rankings.ft.com/businessschoolrankings/rankings