Podobnie jak inne renomowane tytuły prasowe, również tygodnik The Economist zamieścił wyniki swojego dorocznego rankingu studiów Fulltime MBA. W rankingu zostało sklasyfikowanych 100 programów MBA z całego świata. Pierwsza 14tka to wyłącznie programy z USA. Jednak taka dominacja nie jest zaskoczeniem, ponieważ amerykańskie wydawnictwa koncentrują swoją uwagę przede wszystkim na uczelniach z tego kraju. Na 15. miejscu znalazła się pierwsza uczelnia spoza USA, tj. HEC School of Management z Paryża. W zestawieniu nie ma żadnego programu z Polski.

Podobnie jak w przypadku wyników innych rankingów, na to zestawienie również należy spojrzeć, zachowując pewien dystans. Trzeba mieć świadomość, iż ranking ten odzwierciedla sytuację na rynku studiów MBA, jakość i kondycję poszczególnych programów, a także wpływ ich ukończenia na rozwój kariery absolwentów. Z reguły uwzględniane są następujące czynniki: wzrost wynagrodzenia, atrakcyjność absolwentów na rynku pracy oraz opinie o absolwentach wśród wykładowców.

Fulltime MBA ranking dedykowany jest studiom dziennym, co oznacza, że zajęcia odbywają się przez większą część dnia, a studenci spędzają na uczelni większość czasu w ciągu roku akademickiego. Jednak taka forma studiowania na poziomie MBA cieszy się coraz mniejszym zainteresowaniem. Pojawia się coraz więcej głosów krytycznych dotyczących takich programów. Sporą konkurencją dla studiów Fulltime MBA są obecnie MiM, czyli studia z zakresu zarządzania. Osoby, które decydują się na podjęcie takich studiów, nie muszą rezygnować z pracy, Dla wielu studentów stanowi to ogromną zaletę.  

Podobnie jak w poprzednich edycjach, dane do opracowania rankingu pochodzą z dwóch ankiet. Jedną wypełnia uczelnia, a drugą jej absolwenci. Następnie wynikom uzyskanym z poszczególnych pytań zawartych w ankietach przypisywane są wagi i na tej podstawie obliczany jest wynik oraz pozycja każdego programu w zestawieniu. Więcej na temat metodologii rankingu można przeczytać tutaj:

Wyniki rankingu programów Fulltime MBA

Do tegorocznej edycji zostało zgłoszonych 153 programów MBA z całego świata. W rankingu sklasyfikowano 100 programów. Pozostałe 53 zostały odrzucone lub nie spełniały wymagań formalnych. W pierwszej 14tce znalazły się wyłącznie programy z USA. Pierwsze miejsce zajął program Northwestern University – Kellogg School of Management, drugie miejsce - University of Chicago – Booth School of Business, trzecie miejsce - Harvard Business School. Wśród programów z Europy najwyżej sklasyfikowany został program HEC School of Management z Paryża (15. miejsce), a tuż za nim uplasowały się studia oferowane w Australii przez The University of Queensland Business School. W rankingu nie znalazł się żaden program z Polski. Trzeba jednak zwrócić uwagę na fakt, że studia Fulltime MBA (dzienne) są w naszym kraju bardzo mało popularne i wśród całej oferty ponad 70 studiów w Polsce jest tylko jeden tego typu program

Pełne wyniki rankingu ssą dostępne tutaj: