Dziennik Financial Times opublikował tegoroczną edycję rankingu Executive Education. Podobnie jak w ubiegłych latach, europejskie szkoły biznesu dominują na najwyższych pozycjach rankingów kursów otwartych i niestandardowych programów kształcenia kadry kierowniczej.

Szkoły biznesu z siedzibą w Europie oferują 11 z 12 najwyżej sklasyfikowanych programów otwartych. Na czele stoi barcelońska IESE. Wśród 12 najlepszych szkół w rankingu otwartej rekrutacji, Fundação Dom Cabral jest jedynym pozaeuropejskim dostawcą, na wspólnym siódmym miejscu, podczas gdy inne wysoko sklasyfikowane instytucje obejmują: Oxford Saïd London Business School i IMD w Szwajcarii.

Europejskie szkoły biznesu, na czele z HEC Paris, IESE i Insead, również znalazły się na najwyższych pozycjach połączonego zestawienia, opierając się na dobrych wynikach w głównych bliźniaczych rankingach kursów otwartych dla wszystkich i dla programów niestandardowych.

Kształcenie kadry kierowniczej, na którym skupia się ranking Executive Education obejmuje zazwyczaj krótsze programy szkoleniowe bez dyplomu. Rankingi FT dotyczące kursów otwartych i niestandardowych szkoleń nie są wyczerpujące. Każdy z nich zawiera listę 75 najlepszych spośród 105 szkół, które wzięły udział w procesie. Niektóre szkoły nie otrzymały wystarczającej liczby ocen od uczestników i klientów, aby mogły zostać uwzględnione, podczas gdy inne, w tym niektóre w USA, odmówiły udziału.

Dane te pokazują ciągłą różnorodność i siłę dostawców usług edukacyjnych dla kadry kierowniczej szkół biznesowych, pomimo presji na budżety szkoleniowe i rozwojowe ze strony pracodawców oraz konkurencji ze strony alternatywnych dostawców, w tym firm edtech, konsultantów i trenerów.

Kursy są często prowadzone w wielu kampusach, aby dać studentom kontakt z różnymi kulturami i odzwierciedlić ich rozmieszczenie geograficzne. Przykładowo, programy hiszpańskiej szkoły IESE prowadzone są w Stanach Zjednoczonych, Niemczech i Brazylii, a HEC w Katarze, a Insead w Singapurze i Zjednoczonych Emiratach Arabskich, wraz z ich francuskimi operacjami.

Jednocześnie należy zauważyć, że napięcia geopolityczne wokół Chin i Rosji ograniczyły niektóre programy międzynarodowe. Szczególnie ucierpiały te, które swoją reputację opierały na silnym umiędzynarodowieniu i globalizacji oferty.

Wiele kursów dla kadry kierowniczej mocno ucierpiało podczas pandemii, ponieważ pracodawcy koncentrowali się na utrzymaniu swojej działalności, ale częściowo odrobili straty, ponieważ firmy oferują szkolenia jako sposób na zatrzymanie i motywowanie starszych pracowników, odkrywanie nowych strategii, budowanie zespołów i podnoszenie umiejętności w obszarach takich jak transformacja cyfrowa. Przywództwo, a także tematy takie jak sztuczna inteligencja, zarządzanie pracownikami zdalnymi, zrównoważony rozwój i różnorodność, należą do tematów często poszukiwanych przez kadrę kierowniczą.

Jednak szkoły biznesu są zakłócane zarówno przez ekspansję alternatywnych form świadczenia usług online po pandemii Covid-19, jak i pojawienie się nowych technologii, w tym regeneracyjnej sztucznej inteligencji.

Zmniejszając zakres bezpośredniego kontaktu, kursy online i hybrydowe obniżyły również koszty szkoleń i zmniejszyły bariery podróży dla uczestników i prelegentów z całego świata.

Warunki uczestnictwa w rankingu

Szkoły biorące udział w rankingu muszą posiadać akredytację AACSB lub EFMD i wykazać przychody w wysokości co najmniej 1 mln USD ze swoich niestandardowych lub otwartych programów kształcenia kadry kierowniczej w 2022 r., w zależności od rankingu. Są one oceniane na podstawie szeregu kryteriów, w tym ocen uczestników dotyczących szeregu czynników, w tym projektu kursu, działań następczych oraz danych z ankiet szkolnych dotyczących różnorodności wykładowców i studentów.

W przypadku programów otwartych, szkoły zgłaszają jeden lub dwa ogólne kursy zarządzania trwające co najmniej trzy dni oraz jeden lub dwa zaawansowane kursy zarządzania trwające co najmniej pięć dni. W przypadku kursów niestandardowych każda szkoła musi mieć co najmniej 15 klientów, z których co najmniej pięciu musi przejść ewaluację.

Wyniki rankingu

Spośród kursów otwartych, najwyżej sklasyfikowany IESE  zajął pierwsze miejsce pod względem ogólnej satysfakcji; HEC Paris, który zajął drugie miejsce, znalazł się na szczycie pod względem projektu kursu, metod nauczania, wykładowców i działań następczych. Pięć szkół, w tym IESE, zgłosiło równowagę płci 50:50. Akademia Leona Koźmińskiego z Warszawy odnotowała najwyższy odsetek studentek (67%), a Indyjski Instytut Zarządzania w Ahmedabadzie najniższy (20%).

Wśród kursów niestandardowych, Duke CE został oceniony jako pierwszy przez klientów za projekt programu oraz metody i materiały dydaktyczne, a Michigan: Ross za jakość wykładowców. Insead prowadził pod względem nowych umiejętności i uczenia się, a ESMT w Berlinie uzyskał najlepsze wyniki za osiągnięte cele i stosunek jakości do ceny.

Pełne wyniki rankingu kursów otwartych i niestandardowych programów.

Źródło: Financial Times