Financial Times, jeden z najbardziej renomowanych dzienników ekonomicznych na świecie, od 19 lat publikuje ranking 100 najlepszych studiów Executive MBA. Wyniki tegorocznego zestawienia są po raz pierwszy od 4 lat inne niż zwykle. W tym roku pierwsze miejsce zajął program prowadzony przez HEC Paris (6. miejsce w 2018), drugie Kellogg-HKUST EMBA (1. Miejsce w  2018), trzecie Trium Global EMBA (2. miejsce w 2018), program prowadzony wspólnie przez uczelnie z Francji, USA, Chin i Wielkiej Brytanii. W rankingu znalazł się tylko jeden program z Polski, Executive MBA Akademii Leona Koźmińskiego z Warszawy, który w tegorocznej edycji zajął 61. miejsce (74. pozycja w 2018).

Metodologia rankingu

W rankingu może być uwzględniona każda uczelnia, która zgłosi swoje uczestnictwo oraz spełni ostre kryteria, m.in.: posiada akredytację AACSB lub EQUIS, charakteryzuje się odpowiednią strukturą grupową (grupa uczestników razem studiuje i kończy program w tym samym czasie), a także wykaże się minimalną liczbą 30 absolwentów w ciągu danego roku. W rankingu w 2019 r. wzięło udział 136 programów, w tym 15 wspólnych programów realizowanych przez więcej niż jedną szkołę. W finałowej setce pojawiło się aż 6 nowych programów.

Podobnie jak w poprzednich edycjach rankingu finałowe zestawienie sporządzone zostało w oparciu o dwie ankiety. Jedną z nich wypełniły uczelnie i organizatorzy programów, a drugą absolwenci. Kwestionariusz wypełniany przez uczelnie pozwolił zbadać czynniki związane z jakością programu oraz poziomem i dynamiką rozwoju uczelni, a także stopień umiędzynarodowienia kadry naukowej, liczbę kobiet wśród wykładowców, zasięg międzynarodowy programu, liczbę i jakość badań prowadzonych przez uczelnię czy też liczbę publikacji. Z kolei na podstawie odpowiedzi udzielanych przez absolwentów dokonano oceny wpływu ukończenia studiów Executive MBA na rozwój kariery zawodowej, wysokość i wzrost wynagrodzenia, doświadczenie zawodowe oraz osiąganie założonych celów. Dane związane z wynagrodzeniem absolwentów są konwertowane na dolary amerykańskie przy zastosowaniu współczynnika PPP (Purchasing Power Parity).

Wyniki rankingu

Analiza wyników rankingu, podobnie jak w ubiegłym roku wskazuje, że wśród studiów Executive MBA na świecie dominują programy prowadzone przez uczelnie z Chin. W pierwszej dziesiątce tegorocznego zestawienia znalazło się aż 7 programów chińskich szkół biznesu, realizowanych samodzielnie lub wspólnie z czołowymi światowymi uczelniami, a w całym rankingu jest aż 17 programów z Chin. Dla porównania: w ubiegłym roku było ich 15. Co ciekawe, pierwszy samodzielny program pochodzący z Europy zajął 6. miejsce (HEC Paris International EMBA), a amerykański - 10. miejsce (MIT: Sloan). Na podstawie wyników rankingu można śmiało stwierdzić, że programy oferowane wspólnie przez stowarzyszenia kilku uczelni są nadal bardzo popularne. W pierwszej dziesiątce jest ich aż 5, a w całym rankingu aż 23.

Programy z Polski w rankingu Executive MBA

W zestawieniu znalazł się tylko jeden program Executive MBA z Polski, który jest prowadzony przez Akademię Leona Koźmińskiego z Warszawy. W tym roku został on sklasyfikowany na 74. pozycji (68. miejsce w 2017 r.).

Wnioski

Jak pokazują wyniki rankingu, oprócz uczelni z USA, również chińskie szkoły biznesu kładą duży nacisk na edukację menedżerską i decydują się na prowadzenie studiów Executive MBA na wysokim poziomie.

Warto także podkreślić, że uczelnie zapewniają bogatą ofertę międzynarodowych programów, w ramach których zajęcia odbywają się w kilku lokalizacjach na świecie. Obecnie menedżerowie nie widzą żadnego problemu w przemieszczaniu się po całym świecie, jeśli tylko mogą zdobywać nową wiedzę i wymieniać się swoimi doświadczeniami z innymi.

Wyniki rankingu: http://rankings.ft.com/businessschoolrankings/executive-mba-ranking-2019

Źródło: Finacial Times