Dziennik Financial Times opublikował ranking najlepszych szkół biznesu w Europie. W rankingu znalazło się 95 uczelni z Europy w tym jedna uczelnia z Polski – Akademia Leona Koźmińskiego z Warszawy, która zajęła 52. miejsce. ALK jest też jedyną polską uczelnią, którą docenił brytyjski dziennik, umieszczając ją w swoim prestiżowym rankingu.

Ranking pojawia się w czasie, gdy otoczenie ekonomicznie wywiera na uczelnie ogromną presję. Z jednej strony mamy nadal trwające zagrożenie COVID, z drugiej strony wojnę na Ukrainie oraz kryzys energetyczny. To powodują, że potencjalni studenci i firmy wahają się przed aplikowaniem na studia. Zwiększa to konkurencję o studentów pomiędzy uczelniami w skali globalnej. W szczególnej sytuacji są uczelnie z regionu Europy Środkowej i Wschodniej, gdyż wojna Rosji z Ukrainą rzuciła cień na szkoły w tym regionie, pozostawiając studentów z obu krajów za granicą odcinają ich od możliwości studiowania. Wojna zahamowała również wzrost gospodarczy w całej Europie, co również nie zachęca do studiowania.

Ostatnie badanie przeprowadzone przez Graduate Management Admission Council, która prowadzi test wstępny GMAT, wykazało ogólny spadek aplikacji na programy magisterskie z zakresu biznesu w Europie i Ameryce Północnej. Jednym ze wskazywanych powodów są próby pracodawców do zniechęcenia pracowników do rezygnacji z pracy w celu podjęcia kursów dokształcających i studiów. Pracodawcy próbują zatrzymać pracowników w obliczu trudnych warunków na rynkach pracy.

Ranking europejskich szkół biznesu powstaje na podstawie czterech szczegółowych zestawień pokazujących jakość programów i osiągnięcia absolwentów studiów MBA, EMBA, studiów magisterskich z zarządzania i studiów podyplomowych, publikowanych przez „FT” sukcesywnie w ciągu roku. Warunkiem znalezienia się zarówno w tych podrankingach, jak i głównym rankingu uczelni jest posiadanie akredytacji międzynarodowej AACSB lub EQUIS.

Wyniki rankingu

Czołówka rankingu nie uległa większej zmianie w stosunku do ubiegłorocznej edycji. Pierwsze miejsce zajęła HEC Paris (Francja), drugie miejsce London Business School (Wielka Brytania) a trzecie miejsce międzynarodowa ESCP.

Ranking najlepszych szkół biznesu w Europie od pewnego czasu jest zdominowany przez francuskie uczelnie. W tym roku, podobnie jak w ubiegłym, aż cztery uczelnie z tego kraju - HEC Paris (1. miejsce podobnie jak w 2021 roku), ESCP Business School (3. miejsce, 14. w 2021), Edhec Business School (7. miejsce, 10. w 2021) i Essec (9. miejsce, 8. w 2021)  - znajdują się w pierwszej dziesiątce zestawienia wraz z pozostałymi 20 szkołami z Francji.

Należy zauważyć, że sukces francuskich szkół biznesu nie wynika tylko z wysokich standardów edukacyjnych, ale również z politycznego i społecznego umiejscowienia szkół biznesu we francuskiej gospodarce.

Wyniki pozostałych krajów

Wśród 95 sklasyfikowanych szkół biznesu „drugą siłę” stanowią brytyjskie uczelnie, których w rankingu znalazło się aż 18. Najwyższe - 2. miejsce zajęła uczelnia London Business School (2. w 2021). Reprezentacja innych krajów stanowiła znaczącą mniejszość w rankingu. W rankingu znalazło się 7 uczelni z Niemiec, po 5 ze Szwajcarii i Belgii. W rankingu znalazły się również uczelnie z Europy Środkowo-Wschodniej (3 z Rosji oraz po jednej, Słowenii i Czech). Jedyną polską uczelnią sklasyfikowaną w rankingu jest Akademia Leona Koźmińskiego z Warszawy, która zajęła 52. miejsce (54. w 2021).

Wyniki rankingu podkreślają dominację francuskich i brytyjskich uczelni na europejskim rynku edukacji biznesowej. Warto zauważyć, że wysoka pozycja uczelni z tych krajów znajduje również swoje odzwierciedlenie w innych rankingach i zestawieniach na świecie.

Link do pełnych wyników: https://rankings.ft.com/rankings/2943/european-business-school-rankings-2022

Źródło: Financial Times