Eduniversal - organizacja ratingowa, specjalizująca się w ocenie jakości szkolnictwa wyższego, opublikowała wyniki rankingu Best Masters 2021. Autorzy tego zestawienia tradycyjnie poświęcają więcej uwagi na ocenę studiów magisterskich, w tym programów MBA, a nie na samych szkołach biznesu. Jeśli chodzi o studia MBA, to w rankingu Best Masters są one podzielone na 3 różne zestawienia,

3 zestawienia

W rankingu najlepszych Executive MBA w Europie Środkowej i Wschodniej znalazło się 25 programów z 9 krajów, w tym 7 z Polski. Zwycięzcą tej edycji jest program Executive MBA oferowany przez Uniwersytet Warszawski. Na 2. miejscu został sklasyfikowany program EMBA prowadzony przez Petersburski Uniwersytet Państwowy (Rosja), a na 3. pozycji – FELU MBA z Lublany (Słowenia). Wyniki są takie same jak w ostatniej edycji rankingu z końca 2019 roku.

Z kolei zestawienie najlepszych programów full-time MBA obejmuje 20 studiów z 11 krajów Europy Środkowej i Wschodniej, w tym 2 z Polski. Czołówka wygląda następująco: 1. miejsce – Zagreb School of Economics and Management (Chorwacja), 2. miejsce - International MBA na Uniwersytecie Warszawskim (Wydział Zarządzania – Międzynarodowe Centrum Zarządzania) i 3. miejsce – International MBA (ISBM) – Uniwersytet Ekonomiczny w Pradze (Czechy). Drugi polski program MBA z Akademii im. Leona Koźmińskiego zajął 6. miejsce.

Trzecim rankingiem studiów MBA jest zestawienie MBA part-time. W tym roku sklasyfikowano w nim 60 programów. Ranking part-time MBA to zestawienie w zasięgu globalnym tj. bez podziału na regiony geograficzne. W rankingu tym znalazł się jeden program z Polski (na 59. miejscu) – Polsko-Amerykański program MBA organizowany przez Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

Metodologia rankingu

Autorzy rankingu przygotowując zestawienie skupiają się wyłącznie na programach MBA oferowanych przez poszczególne uczelnie, które są wybierane przez komitet naukowy Eduniversal.  Studia Executive i full-time MBA oraz part-time MBA oceniane są za pomocą trzech głównych kryteriów, tj.: reputacji programu, wynagrodzenia w pierwszej pracy po ukończeniu studiów i ogólnego zadowolenia uczestników danego programu.

W pierwszym kryterium - reputacja programu – uwzględniono opinie menedżerów HR o programie (50% oceny) oraz całościowy wynik oceny szkoły (50%). Jeśli chodzi o wysokość wynagrodzenia w pierwszej pracy po studiach, to obliczenia uzyskano na podstawie danych przekazanych przez organizatora studiów, które zostały zweryfikowane przez autorów rankingu. Wartość wskaźnika ogólnego zadowolenia zbadano w oparciu o ankiety rozsyłane do uczestników programu. W tym miejscu należy zaznaczyć, że warunkiem było pozyskanie odpowiedzi od co najmniej 10% absolwentów.

Oprócz trzech wyżej wymienionych kryteriów autorzy przyznali również dodatkowe punkty za m.in.: stopień umiędzynarodowienia programu, możliwość odbywania praktyk zagranicznych, oferowanie możliwości kształcenia na odległość, a także za udział uczestników w badaniu. W zależności od liczby uzyskanych punktów w badaniu programy uzyskały odpowiednie gwiazdki, w skali od 1 do 4:

  • najlepsze z nich, które zgromadziły od 12 do 15 punktów otrzymały 4 gwiazdki,
  • następnie programy z 11,9 do 9, 2 punktami dostały 3 gwiazdki,
  • ci, którzy zasłużyli na 8,99 do 6 punktów zostali nagodzeni 2 gwiazdkami,
  • za mniej niż 5.99 punktów przysługiwała 1 gwiazdka.

Podobnie jak w poprzednich rankingach, wszystkie programy zostały pogrupowane według kryteriów geograficznych, tj. w 9 strefach geograficznych. Wyjątek stanowi ranking MBA part-time, w którym uczelnie są traktowane globalnie.

Wyniki rankingu

We wszystkich tegorocznych rankingach zostały sklasyfikowane programy organizowane przez uczelnie z Polski. W jednym z tych zestawień program organizowany przez Uniwersytet Warszawski zdobyły 1. miejsce. Warto podkreślić, że w tegorocznej edycji rankingu Executive MBA, podobnie jak w ubiegłej edycji, reprezentacja polskich programów była dość duża – na liście 25 sklasyfikowanych najlepszych programów znalazło się aż 7 z Polski.

Wnioski z rankingu

Wyniki rankingu Eduniversal Best Master 2021 potwierdzają znaczenie programów MBA organizowanych przez uczelnie z Polski w regionie Europy Środkowej i Wschodniej. Zwycięstwo polskiego programu w rankingu studiów Executive MBA potwierdza wysoką jakość prowadzonych w naszym kraju studiów MBA. Cieszą również miejsca zajęte przez pozostałe programy, a w szczególności program MBA z Akademii Leona Koźmińskiego. Wyniki tegorocznego zestawienia to dowód na to, że polskie programy MBA nie poddały się epidemii COVID-19, a poza tym stanowią doskonałą promocję polskiego szkolnictwa wyższego.

Rankingi studiów MBA, przygotowywane przez różne organizacje i wydawnictwa na świecie czy w Polsce, to tylko pewien pogląd na rynek studiów MBA oraz ofertę poszczególnych uczelni. Rankingi to pożyteczne narzędzia, które pomagają się zorientować się w możliwościach edukacyjnych, lecz nie można zapominać, że powinny być one jednymi z wielu źródeł informacji o programach.

Należy pamiętać, że główny cel rankingów, przygotowywanych przez agencję Eduniversal i nie tylko, to zapewnienie wszystkim osobom zainteresowanym nauką zarówno pożytecznych narzędzi, jak i specjalistycznej wiedzy o programach dostępnych na całym świecie, które mogą pomóc zorientować się w najlepszych możliwościach edukacyjnych, by dokonać właściwego wyboru. Jednak trzeba pamiętać, że taki wybór nie jest łatwy oraz nie powinien być uzależniony tylko i wyłącznie od wyników uzyskanych w nawet najbardziej renomowanych czy uznawanych rankingach. 

Na zakończenie warto dodać, że w tegorocznej edycji rankingi Best Masters uczelnie z Polski znalazły się w 33 kategoriach. Najsilniej reprezentowana była kategoria Executive MBA, w której znalazło się aż 7 studiów, a w całym rankingu znalazło się ich aż 64.

Pełne wyniki rankingu Best Master można znaleźć tutaj:

https://www.best-masters.com/ranking-master-executive-mba-in-eastern-europe.html

https://www.best-masters.com/ranking-master-mba-full-time-in-eastern-europe.html

https://www.best-masters.com/ranking-master-mba-part-time.html

Źródło: Eduniversal