Już po raz kolejny Eduniversal, globalna agencja ratingowa specjalizująca się w szkolnictwie wyższym, z siedzibą w Paryżu, opublikowała wyniki rankingu Best Masters 2018. Tradycyjnie autorzy tegorocznego zestawienia więcej uwagi skupiają na ocenie programów MBA, a nie na samych szkołach biznesu. W rankingu najlepszych Executive MBA w Europie Środkowej i Wschodniej znalazło się 25 programów z 9 krajów, w tym 6 z Polski. Zwycięzcą tej edycji jest program Executive MBA oferowany przez Uniwersytet Warszawski. Na 2. miejscu został sklasyfikowany program EMBA prowadzony przez Petersburski Uniwersytet Państwowy (Rosja), a na 3. pozycji – FELU MBA z Lublany (Słowenia). Z kolei zestawienie najlepszych programów full-time MBA obejmuje 20 z 9 krajów Europy Środkowej i Wschodniej, w tym 2 z Polski. Czołówka wygląda następująco: 1. miejsce – International MBA na Uniwersytecie Warszawskim (Wydział Zarządzania – Międzynarodowe Centrum Zarządzania), 2. miejsce - Corvinus Full-time MBA – Uniwersytet Korwina w Budapeszcie (Węgry) i 3. miejsce – International MBA (ISBM) – Uniwersytet Ekonomiczny w Pradze (Czechy). Co ciekawe, drugi polski program MBA IM z Akademii im. Leona Koźmińskiego zajął 4. miejsce.

Metodologia rankingu

Autorzy rankingu wzięli pod lupę wyłącznie programy, a nie same szkoły. Studia Executive i full-time MBA oceniali za pomocą trzech głównych kryteriów, tj.: reputacji programu, wynagrodzenia w pierwszej pracy po ukończeniu studiów i ogólnego zadowolenia uczestników danego programu. W pierwszym kryterium - reputacja programu – uwzględniono opinie menedżerów HR o programie (50% oceny) oraz całościowy wynik oceny szkoły (50%). Jeśli chodzi o wysokość wynagrodzenia w pierwszej pracy po studiach, to obliczenia uzyskano na podstawie danych przekazanych przez organizatora studiów, które zostały zweryfikowane przez autorów rankingu. Wartość wskaźnika ogólnego zadowolenia zbadano w oparciu o ankiety rozsyłane do uczestników programu. W tym miejscu należy zaznaczyć, że warunkiem było pozyskanie odpowiedzi od co najmniej 10% absolwentów. Oprócz trzech wyżej wymienionych kryteriów autorzy przyznali również dodatkowe punkty za m.in.: stopień umiędzynarodowienia programu, możliwość odbywania praktyk zagranicznych, oferowanie możliwości kształcenia na odległość, a także za udział uczestników w badaniu. W zależności od liczby uzyskanych punktów w badaniu programy uzyskały odpowiednie gwiazdki, w skali od 1 do 4. Najlepsze z nich, które zgromadziły od 12 do 15 punktów otrzymały 4 gwiazdki, następnie 3 gwiazdki – od 11,9 do 9, 2 gwiazdki – od 8,99 do 6 i 1 gwiazdka od 5.99 do 1.

Podobnie jak w poprzednich rankingach, wszystkie programy zostały pogrupowane według kryteriów geograficznych, tj. w 9 strefach geograficznych.

Wyniki rankingu

Zarówno na liście najlepszych Executive MBA, jak i full-time MBA w Europie Środkowej i Wschodniej oba programy, Executive MBA i International MBA, pochodzą z Polski, z tej samej uczelni tj. z Uniwersytetu Warszawskiego. Warto podkreślić, że w tegorocznej edycji rankingu Executive MBA reprezentacja polskich programów była dość duża – na liście 25 sklasyfikowanych najlepszych programów znalazło się aż 6 z Polski.

Wnioski rankingu

Zwycięstwo polskich programów w dwóch zestawieniach prezentujących najlepsze programy z Europy Środkowej i Wschodniej to duży sukces. Cieszą również miejsca zajęte przez pozostałe programy, a w szczególności program MBA z Akademii Leona Koźmińskiego. To doskonała promocja polskiego szkolnictwa wyższego.

Należy pamiętać, że główny cel rankingów przygotowywanych przez agencję Eduniversal to zapewnienie wszystkim osobom zainteresowanym nauką zarówno pożytecznych narzędzi, jak i specjalistycznej wiedzy o programach dostępnych na całym świecie, które mogą pomóc zorientować się w najlepszych możliwościach edukacyjnych i dokonać właściwego wyboru. Jednak trzeba pamiętać, że taki wybór nie jest łatwy i nie powinien być uzależniony tylko i wyłącznie od wyników uzyskanych w nawet najbardziej renomowanych i uznawanych rankingach.  

Pełne wyniki rankingu Best Master można znaleźć tutaj: http://www.best-masters.com/ranking-master-executive-mba.html