Magazyn Bloomberg Businessweek opublikował ranking najlepszych amerykańskich szkół biznesowych prowadzących programy full-time MBA. W tegorocznym zestawieniu znalazło się 85 uczelni. Zwycięzcą trzeci raz z rzędu została uczelnia Harvard Business School. Na miejscu drugim jest Wharton School na University of Pennsylvania, a na trzecim - MIT Sloan School of Management.

Bloomberg Businessweek przygotowuje ranking najlepszych szkół biznesowych w USA już od 1988 roku. Z biegiem czasu czasopismo zmieniło swoją metodologię sporządzania zestawienia, skupiając swoją uwagę przede wszystkim na jakości i poziomie oferowanych programów full-time MBA. Lista Bloomberga sporządzana jest w oparciu o ankiety, które głównie służą do pomiaru przygotowania absolwentów do pracy. Wypełniają je: pracodawcy tj. osoby odpowiedzialne za proces rekrutacji pracowników (odpowiedzi stanowią 35% końcowego wyniku rankingu), absolwenci (30%) i studenci (15%). Pozostałe czynniki to: zatrudnienie absolwentów na pełnym etacie już trzy miesiące po zakończeniu nauki (10%) i wysokość wynagrodzenia w pierwszej pracy po studiach (10%).

Wyniki rankingu mba

W tym roku do rankingu nie zakwalifikowały się cztery szkoły uwzględnione w poprzednim roku, ale pojawiło się dwóch debiutantów. Oznacza to, że w porównaniu z ubiegłym rokiem liczba sklasyfikowanych programów MBA spadła z 87 do 85.

Jeśli przyjrzeć się bliżej wynikom uzyskanym przez poszczególne szkoły, to warto zwrócić uwagę na ciekawy fakt, iż zajmujący 5. miejsce program full-time MBA prowadzony przez Stanford Graduate School of Business zapewnia średnio najwyższe wynagrodzenie w USA zaraz po ukończeniu studiów. Jednak wydaje się, że pracodawcy nie oceniają absolwentów tej uczelni zbyt wysoko, bo pod względem ich przygotowania do pracy i posiadanych umiejętności szkoła zajmuje dopiero 20. miejsce. Posiadacze dyplomu Columbia Business School najszybciej znajdują pracę w branży usług finansowych, zaś absolwenci MBA z Brigham Young University Marriott School of Business (23. miejsce) są chętniej zatrudniani w branży technologicznej niż ich konkurenci ze sławnego Stanforda lub Haas School of Business (University of California w Berkeley). Z kolei najlepszym rozwiązaniem dla zainteresowanych podjęciem pracy w Azji jest ukończenie programu MBA prowadzonego przez Rady School of Management na University of California w San Diego (2 na 5 znajduje tam zatrudnienie).

Tegoroczny ranking to jedna z wielu prezentacji programów full-time MBA oferowanych przez szkoły biznesu w USA. Jednak autorzy artykułu podkreślają, iż wyniki rankingów mogą pomóc w wyborze właściwego programu MBA, ale warto wziąć pod uwagę wiele innych istotnych czynników.

Więcej na temat wyników i metodologii rankingu można znaleźć tutaj: 

https://www.bloomberg.com/graphics/2017-best-business-schools/

Źródło: Bloomberg Businessweek