Andrzej Popadiuk, Prezes Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów, został członkiem Zarządu European Foundation for Management Development (EFMD) oraz EFMD Global Network  – organizacji zrzeszających ponad 900 uczelni ekonomicznych, szkół biznesu, instytucji i firm z 91 krajów z całego świata.

Nominacja Andrzeja Popadiuka została ogłoszona podczas czerwcowej dorocznej konferencji EFMD 2019 w Lizbonie. Udział w Zarządzie EFMD i EFMD Global Network to jedna z najbardziej prestiżowych funkcji w branży kształcenia menedżerskiego w Europie i na świecie.

EFMD przyznaje międzynarodowe akredytacje i certyfikaty EQUIS, EPAS, CLIP i EDAF szkołom biznesu, uniwersytetom korporacyjnym i programom nauczania, potwierdzające najwyższą jakość kształcenia oraz spełnienie standardów edukacyjnych wymaganych na globalnym rynku kształcenia menedżerskiego. O ich przyznanie ubiega się wiele polskich uczelni i programów edukacyjnych. EFMD i EFMD Global Network stanowią też forum debaty na temat trendów w światowym biznesie, wymiany doświadczeń i najlepszych praktyk w edukacji menedżerskiej, innowacji i nowoczesnych metodyk w nauczaniu zarządzania. Siedziba EFMD zlokalizowana jest w Brukseli, EFMD Global Network ma centralę w Genewie i biura w Azji oraz w Ameryce Północnej i Południowej.

Znalezienie się w gronie wybitnych przedstawicieli edukacji menedżerskiej, rektorów wiodących szkół biznesu, uznanych autorytetów wiedzy o zarządzaniu jest ogromnym wyróżnieniem, ale też zobowiązaniem. Dla mnie oznacza to, z jednej strony, podejmowanie działań na rzecz doskonalenia edukacji menedżerskiej, która powinna w znacznie większym stopniu niż dotychczas wskazywać scenariusze przyszłości, przygotowywać do działania w dynamicznej rzeczywistości, a także czerpać inspiracje i upowszechniać najlepsze rozwiązania ze wszystkich stron świata, zbliżające uczelnie z praktyką zarządzania. Z drugiej zaś, udział we władzach EFMD, największej i najważniejszej organizacji szkół biznesu w Europie, daje jeszcze większe możliwości promowania polskich uczelni w światowym środowisku edukacyjnym, co może przełożyć się na realizację nowych międzynarodowych projektów  – mówi Andrzej Popadiuk.

Andrzej Popadiuk jest Prezesem Zarządu Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów, a także prezesem Stowarzyszenia Edukacji Menedżerskiej FORUM, członkiem Accreditation Board of EPAS (European Programme Accreditation System), EQUAL Board (European Quality Link), wyznaczającego standardy jakości i etyki edukacji menedżerskiej, oraz ekspertem zespołów akredytacyjnych certyfikujących programy menedżerskie w Europie i na świecie. Posiada dyplom Executive MBA Strathclyde University Glasgow i dyplom Menedżera Personalnego Podyplomowych Studiów Zarządzania Kadrami Uniwersytetu Gdańskiego. Jest doświadczonym trenerem biznesu, mentorem zarządzania, coachem z międzynarodowym certyfikatem ICC.