W tegorocznej, już 3. edycji rankingu uczelni i wydziałów ekonomicznych według dziennika „Rzeczpospolita" po raz trzeci najlepszą wśród polskich uczelni ekonomicznych okazała się Szkoła Główna Handlowa z Warszawy, natomiast najlepszy w kraju wydział ekonomiczny to Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego (zwycięzca z 2016 r.). W omawianym zestawieniu wzięto pod uwagę sześć uczelni i 28 wydziałów, które są uprawnione do prowadzenia pełnych, trójstopniowych studiów ekonomicznych.

Metodologia rankingu „Rzeczpospolitej"

Lista najlepszych uczelni i wydziałów ekonomicznych w Polsce została przygotowana przy wsparciu Ośrodka Przetwarzania Informacji - Państwowego Instytutu Badawczego, który opracował i prowadzi krajowy System Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-ON. Uczelnie i wydziały, które biorą udział w rankingu, są porównywane na podstawie wyników uzyskanych w następujących czterech kategoriach: kariera absolwentów (w tym roku stanowiła 40 proc., dla porównania w zeszłym roku było to 30 proc.), jakość nauczania (w tym roku 25 proc., a przed rokiem - 35 proc.), potencjał naukowy oraz umiędzynarodowienie (wagi tych dwóch kategorii pozostały bez zmian).

Wyniki rankingu „Rzeczpospolitej"

Jak wspomniano na wstępie, po raz trzeci najlepszą uczelnią ekonomiczną w Polsce okazała się Szkoła Główna Handlowa z Warszawy (zwycięzca w trzech spośród czterech kategorii, w tym w kategorii kariera absolwentów). Podobnie jak w poprzednich dwóch edycjach, w tym roku na drugim miejscu znalazła się Akademia Leona Koźmińskiego, a na trzecim miejscu podium - Uniwersytet Ekonomiczny z Poznania.

Jeśli chodzi o ranking wydziałów ekonomicznych, to w czołówce zestawienia doszło do przetasowań m.in. z powodu wprowadzona zmian wag przypisanych niektórym kategoriom. W tym roku na 1. miejscu podium znalazł się Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego (zwycięzca w kategorii jakość nauczania). Na kolejnych pozycjach medalowych znalazły się odpowiednio: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i Wydział Nauk Stosowanych Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej.

Wnioski

Warto podkreślić, iż zgodnie z trendem wyznaczanym przez międzynarodowe zestawienia, w tym rankingi dziennika „Financial Times", w tegorocznej edycji przygotowanej przez „Rzeczpospolitą” na wynikach najbardziej zaważyła kategoria dotycząca kariery absolwentów, zaś jakość nauczania była drugą co do ważności kategorią.

Wyniki rankingu pokazują, że po takich kierunkach jak ekonomiczna analiza prawa, metody ilościowe i systemy informacyjne, finanse czy rachunkowość absolwenci znajdują pracę natychmiast po uzyskaniu dyplomu, a ich pensja może wynieść około 7 tysięcy złotych brutto w ciągu pierwszego roku po ukończeniu studiów. Ponadto autorzy listy docenili także jakość nauczania, co przełożyło się na kolejność rankingu wydziałów ekonomicznych.

Pełne wyniki rankingu „Rzeczpospolitej” można znaleźć tutaj: 

https://www.rp.pl/Ekonomia/181109575-Najlepsze-uczelnie-i-wydzialy-ekonomiczne-w-Polsce-Ranking-Rzeczpospolitej.html

Źródło: rp.pl