Dziennik „Rzeczpospolita” ogłosił wyniki 4. edycji rankingu Najlepszych uczelni i wydziałów ekonomicznych w Polsce. Podobnie jak w ubiegłym roku najlepszą uczelnią ekonomiczną w Polsce okazała się Szkoła Główna Handlowa z Warszawy (4. razy z rzędu). Najlepsze studia ekonomiczne oferuje Uniwersytet Warszawski, kolejne miejsca zajęły: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

Metodologia rankingu „Rzeczpospolitej"

Zasady przygotowywania rankingu uczelni ekonomicznych nie zmieniły się znacząco od ubiegłorocznej edycji. Przypomnijmy, zestawienie jest przygotowane przy wsparciu Ośrodka Przetwarzania Informacji - Państwowego Instytutu Badawczego, który opracował i prowadzi krajowy System Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-ON. Uczelnie i wydziały, które biorą udział w rankingu, są porównywane na podstawie wyników uzyskanych w następujących czterech kategoriach: kariera absolwentów (w tym roku stanowiła 40 proc., dla porównania w zeszłym roku było to 30 proc.), jakość nauczania (w tym roku 25 proc., a przed rokiem - 35 proc.), potencjał naukowy oraz umiędzynarodowienie (wagi tych dwóch kategorii pozostały bez zmian).

Zasadniczą zmianą wprowadzoną w tym roku jest ranking studiów ekonomicznych, który zastąpił ranking wydziałów ekonomicznych. Zmiana wynika z zapisów Konstytucji dla Nauki, wprowadzonej w 2018 roku, w której kierunki studiów są przypisane do szkół wyższych a nie do wydziałów.

Wyniki rankingu „Rzeczpospolitej"

Niekwestionowaną królową wśród uczelni ekonomicznych w Polsce jest Szkoła Główna Handlowa z Warszawy, która zwyciężyła ranking po raz 4. z rzędu (zwycięzca w trzech spośród czterech kategorii, w tym w kategorii kariera absolwentów). Drugie miejsce zajął Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (3. miejsce w 2018 roku), a trzecie miejsce Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (4. miejsce w 2018 roku).

Jeśli chodzi o ranking studiów ekonomicznych, to w tym roku na 1. miejscu podium znalazł się Uniwersytet Warszawski. Na kolejnych pozycjach medalowych znalazły się odpowiednio: Politechnika Gdańska i Uniwersytet Łódzki. W rankingu wzięło udział 6 uczelni ekonomicznych oraz 16 uczelni nieekonomicznych z Polski.

Wnioski

Studia związane z ekonomią i zarządzaniem cieszą się nadal dużą popularnością wśród studentów w Polsce. Analiza wyników rankingu z tego roku oraz z ubiegłych lat wskazuje na to, że uczelnie i studia ekonomiczne ciągle się rozwijają i ewoluują tak, aby jak najlepiej sprostać oczekiwaniom kandydatów oraz wymaganiom pracodawców zatrudniających absolwentów uczelni. Efekty tych prac widać również w zagranicznych rankingach, w których uczelnie z Polski zdobywają coraz wyższe pozycje.

O wynikach rankingu można przeczytaj tutaj: https://www.rp.pl/Biznes/191219736-SGH-i-UW-oferuja-najlepsze-w-Polsce-studia-ekonomiczne.html

Źródło: rp.pl