Pierwsze polskie studia Executive MBA mają 30 lat! W październiku 1989 roku rozpoczęła je grupa 42 słuchaczy, z czego 27 osób dotarło do końca nauki i uzyskało dyplomy. Spotkali się po latach, podczas jubileuszu w grudniu 2019 roku.

Program kształcenia od początku był wzorowany na amerykańskich uczelniach biznesowych, w których wcześniej wykładał prof. Andrzej K. Koźmiński, choć uwzględniał też specyfikę polskiej transformacji. W 1993 roku z tych studiów MBA wypączkowała uczelnia – Akademia Leona Koźmińskiego, gdzie obecnie kształci się 9 tys. studentów.

Uczestnicy pierwszej nitki w towarzystwie prof. Krzysztofa Obłója (w środku)

Fot.: Uczestnicy pierwszej nitki w towarzystwie prof. Krzysztofa Obłója (w środku)

W jubileuszu uczestniczyli absolwenci i studenci ostatnich lat studiów MBA. Dla wielu z nich spotkanie było okazją do pochwalenia się sukcesami zawodowymi, wymiany doświadczeń i nawiązania nowych kontaktów. Podczas uroczystości uhonorowano „ojców założycieli” programu, związanych z nim od samego początku do dzisiaj. Statuetki nazwane Witoldami (od imienia prof. Witolda Bieleckiego, obecnie rektora ALK, pierwszego kierownika studiów MBA) otrzymali profesorowie: Robert Rządca, Krzysztof Obłój, Andrzej Koźmiński i Witold Bielecki. Statuetki wręczono również wybitnym wykładowcom oraz wieloletniej dyrektorce studiów MBA Sylwii Hałas-Dej i Pawłowi Daneyko (kategoria współpraca).

„Witoldy” w rękach profesorów-założycieli studiów Executive MBA w Koźmińskim

Fot.: „Witoldy” w rękach profesorów-założycieli studiów Executive MBA w Koźmińskim

W ciągu 30 lat studia MBA w Koźmińskim ukończyło ponad 5 tys. osób. Wśród nich 25 proc. to kobiety. Średni wiek studenta wynosił 35 lat, straż pracy 11 lat, a zarobki brutto 18 tys. zł miesięcznie. Prowadzone przez dr Annę Bielecką analizy statystyczne pokazują, jak przez te wszystkie lata zmieniał się profil studenta. Coraz więcej jest kobiet (wzrost od 20 do 28 proc. obecnie), absolwentów studiów humanistycznych i ekonomicznych, maleje natomiast liczba absolwentów studiów technicznych. Przybywa przedsiębiorców (obecnie 20 proc.) i pracujących na rzecz prywatnych firm krajowych (dziś 28 proc.), spada zaś liczba pracujących dla firm zagranicznych, choć nadal jest to najliczniejsza grupa studiujących, bo aż 46 proc. Na tym samym poziomie (5 proc.) utrzymuje się liczba zatrudnionych w sektorze państwowym. Rośnie też wiek rozpoczynających naukę. Dawniej były to osoby 30-letnie, dziś są to raczej 40-latkowie.

Studia Executive MBA w Koźmińskim od lat znajdują się w globalnym rankingu „Financial Times”; w 2019 r. zajęły 61. miejsce na świecie i 13. w Europie. Akademia Leona Koźmińskiego jest również notowana w innych zestawieniach i rankingach studiów MBA oraz szkół biznesu w Europie.

W imieniu Zespołu MBA Portal gratulujemy jubileuszu i życzmy co najmniej dalszych 30 lat prowadzenia studiów MBA. 

Źródło i zdjęcia: Akademia Leona Koźmińskiego