Wydawnictwo QS zamieściła niedawno wyniki swojego rankingu Distance Online MBA 2018, czyli listę 50 najlepszych internetowych programów MBA na świecie. Zwycięzcą tegorocznej edycji jest IE Business School z Hiszpanii. Na drugim miejscu znalazły się studia MBA w trybie online oferowane przez amerykańską uczelnię Indiana University Kelley School of Business, a na trzecim – Imperial College Business School z Wielkiej Brytanii. Wśród 10 najlepszych programów MBA online aż 4 pochodzą z Wielkiej Brytanii, 3 – z USA, a pozostałe 3 – z trzech różnych krajów, a mianowicie: z Hiszpanii, Australii i Holandii. W zestawieniu nie ma żadnej szkoły biznesu z Polski.

Metodologia

QS Distance Online MBA Rankings 2018 to kolejne badanie i zestawienie prezentujące najlepsze programy MBA online prowadzone przez szkoły biznesu na całym świecie. Najnowsza edycja powstała w oparciu o 6 kluczowych kryteriów. Pierwsze z nich to zdolność zatrudnienia o wadze 30%, mierzone za pomocą opinii udzielonych przez pracodawców. Drugie kryterium to jakość studentów, o wartości 15%, uwzględnia m.in. średni staż pracy, a także wyniki egzaminu GMAT. Trzecie o wadze 15% odnosi się m.in. do obecności danego programu MBA na rynku, jego konstrukcji i posiadanych niezbędnych akredytacji (AMBA AACSB, EQUIS lub EPAS). Czwarte stanowiące 15% dotyczy kadry akademickiej, a także uwzględnia wskaźnik ukończenia studiów. Piąte kryterium o wadze 15% służy do oceny procesu nauczania, w tym liczby zajęć i wykładów prowadzonych zarówno w trybie online, jak i stacjonarnych oraz udziału studentów w pracach i projektach zespołowych. I wreszcie ostatnie kluczowe kryterium o wartości 10% to różnorodność, czyli umiędzynarodowienie, a także odsetek kobiet wśród studentów. Należy dodać, że pierwsze kryterium uwzględniało opinie zebrane wśród pracodawców (QS Global Employer Survey). Wartości pozostałych wskaźników określono na podstawie danych i informacji udostępnionych przez uczelnie.

Wyniki

Jeśli chodzi o wyniki rankingu, to wyraźnie widać dominację uczelni amerykańskich, ponieważ wśród 50 najlepszych szkół biznesu sklasyfikowanych w zestawieniu jest ich aż 28. W dalszej kolejności znalazły się: 10 z Wielkiej Brytanii, 4 z Australii i 2 z Hiszpanii. Ciekawostka to uczelnia CENTRUM Catolica z Peru (23. miejsce). Pozostałe kraje tj. Nowa Zelandia, Indie, Szwajcaria, Włochy i Holandia mają po jednym reprezentancie. Jak wspomniano na wstępnie w rankingu nie ma żadnego programu MBA online z Polski.    

Podsumowanie

Na zakończenie warto zwrócić uwagę na fakt, iż studia MBA online to przede wszystkim najlepsze rozwiązanie dla osób, które muszą pogodzić pracę, szkołę i życie prywatne. Wszystko wskazuje na to, że internetowe programy MBA to już teraźniejszość, a nie przyszłość. Zglobalizowana praca zespołowa, działanie w wirtualnym środowisku i umiejętność obcowania z wszechobecną technologią to tylko niektóre z cech, jakich wymagają najlepsze firmy na całym świecie zarówno od sowich pracowników, jak i kandydatów aplikujących na kierownicze stanowiska. Dlatego najlepsze programy MBA korzystają z najnowszych dostępnych technologii, oferując je w niespotykanej dotąd jakości. Swoim studentom zapewniają nie tylko zajęcia online, ale także na uczelni na całym świecie.  Standardowe rozwiązanie stosowane przez najlepsze szkoły biznesu to inicjowanie projektów zespołowych, które zwiększają szansę na zbudowanie sieci kontaktów i interakcji mających zasadnicze znaczenie dla osobistego rozwoju i osiągnięcia celów zawodowych.

Z pełnymi wynikami rankingu można zapoznać się tutaj: 

https://www.topmba.com/mba-rankings/qs-distance-online-mba-rankings/qs-distance-online-mba-rankings-methodology