Program Executive MBA w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej uzyskał reakredytację międzynarodowej organizacji European Foundation for Management Development. To już szósta z rzędu reakredytacja dla programu.

EFMD to organizacja non-profit z siedzibą w Brukseli, działająca na rzecz poprawy i utrzymywania wysokich standardów kształcenia menedżerskiego. Fundacja skupia blisko 1000 członków z 90 krajów całego świata. Oprócz działalności na rzecz rozwoju edukacji menedżerskiej EFMD funkcjonuje jako organ akredytacyjny dla uczelni i programów biznesowych, a także akademii korporacyjnych. Uzyskanie akredytacji European Foundation for Management Development (znanej wcześniej jako EPAS) stanowi potwierdzenie przez niezależną międzynarodową instytucję      spełnienia najwyższych      standardów jakości      w realizacji programu Executive MBA.          

„Słuszny kierunek”

Uzyskanie reakredytacji EFMD to efekt kilkuletniego procesu weryfikacyjnego, który został      przeprowadzony przez międzynarodową komisję akredytacyjną. Oficjalne przyznanie akredytacji EFMD nastąpiło w ubiegłym tygodniu. – Zrozumienie złożoności świata biznesu i całego szeregu zależności, które w nim zachodzą, nie jest łatwe. Bez umiejętności holistycznego patrzenia na otoczenie biznesowe odnalezienie się w dynamicznie zmieniających się realiach nie jest możliwe. Na studiach Executive MBA nieustannie to podkreślamy i chcemy, by menedżerowie rozszerzali nie tylko swoje kompetencje, ale i perspektywę – tak, by potrafili patrzeć dalej i widzieć więcej niż inni. Ponowne przyznanie      akredytacji EFMD to wielki sukces Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej, nie tylko ze względu na jej prestiż. To      czytelny sygnał, że niezmiennie od lat spełniamy najwyższe standardy jakości i stosujemy najlepsze praktyki w edukacji menedżerskiej. Ciągłe doskonalenie, które jest wpisane w proces akredytacyjny, stanowi według nas kluczowy czynnik rozwoju – podkreśla dr inż. Grażyna Rembielak, kierownik programu Executive MBA w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej.

6 akredytacji z rzędu

Warto dodać, że akredytacją EFMD Accredited wyróżnione zostały jedynie dwa programy na dwóch polskich uczelniach, z czego jeden to program Executive MBA w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że program uzyskał reakredytację już po raz piąty z rzędu, a akredytację posiada od 2006 roku.

Źródło: informacja prasowa