Program Executive MBA Poznań-Atlanta ponownie uzyskał akredytację Association of MBAs (AMBA), po raz trzeci na maksymalny możliwy okres 5 lat. Program Exucutive MBA Poznań-Atlanta uzyskał akredytację po raz pierwszy w 2008 roku, będąc tym samym jednym z pierwszych Programów MBA w Polsce, posiadającym tę akredytację.

Association of MBAs z siedzibą w Londynie dokonuje okresowych audytów, na podstawie których przyznaje (bądź odmawia przyznania) uznawaną za najbardziej prestiżową na świecie akredytację dedykowaną Programom Master of Business Administration. Akredytację tę posiada około 2% najlepszych szkół biznesu na całym świecie (70 krajów). Program Executive MBA Poznań-Atlanta po raz kolejny znalazł się w tym ekskluzywnym gronie.

Wizyta Komisji reakredytującej odbyła się w dniach 26-27 czerwca br. Audytorzy przeprowadzili rozmowy z zespołem zarządzającym Programem, wykładowcami, Studentami i Absolwentami Programu Executive MBA Poznań-Atlanta.

W raporcie oceniającym Komisja podkreśliła w szczególności:

  • ponadprzeciętną jakość Studentów i Absolwentów Programu (na tle innych programów posiadających akredytację AMBA na świecie),
  • wysoką pozycję rankingową i rozpoznawalność marki zarówno Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, jak i samego Programu Executive MBA Poznań-Atlanta,
  • cenione przez Studentów i Absolwentów zaangażowanie zespołu zarządzającego w dbałość o stałe podnoszenie jakości Programu,
  • silne związki z praktyką biznesu, zarówno na Uniwersytecie Ekonomicznym, jak i w szczególności w odniesieniu do Programu Executive MBA Poznań-Atlanta,
  • budowanie w Programie Executive MBA Poznań-Atlanta trwałych efektów business network.

Serdercznie gratulujemy ponownej akredytacji.