Już po raz dwudziesty dziennik Financial Times opublikował dwa rankingi Executive Education Rankings 2018. W najnowszej edycji szwajcarska szkoła biznesu IMD to numer 1 w kategorii programów Open Enrolment, tj. dostępnych dla wszystkich pracujących menedżerów, natomiast hiszpańska uczelnia Iese Business School nadal utrzymuje swoją czołową pozycję w rankingu Customized Courses tj. w zestawieniu programów dostosowanych do potrzeb klientów korporacyjnych. Zestawienia zostały sporządzone głównie w oparciu o badanie zadowolenia uczestników i klientów, a także wzrostu przychodów szkół, ich międzynarodowego zasięgu i różnorodności kadry akademickiej.  W rankingach nie ma żadnej uczelni z Polski.

W tegorocznej edycji FT Executive Education Rankings 2018 udział wzięła rekordowa liczba uczelni z całego świata. W pierwszym zestawieniu tzw. Customized Programmes uczestniczyło 90 programów zindywidualizowanej edukacji menedżerskiej, dostosowanych do potrzeb klientów, organizacji zlecających takie kursy, a w drugim klasyfikującym Open Enrolment Programmes - 80 otwartych programów edukacyjnych dla kadry kierowniczej, poświęconych konkretnej tematyce, takiej jak np.: przywództwo i skierowanych do profesjonalistów powiązanych z różnymi pracodawcami. Trzeci połączony ranking to lista 50 najlepszych szkół dla kadry kierowniczej, który powstał w oparciu o wyniki uzyskane w pierwszych dwóch zestawieniach.

Metodologia

Aby wziąć udział w rankingach, szkoły biznesu muszą mieć międzynarodową akredytację Equis lub ACCSB, wykazać się przychodami ze swoich zindywidualizowanych lub otwartych programów w wysokości co najmniej 2 mln USD w 2017 r.. W tegorocznej edycji w jednym lub obu rankingach łącznie uczestniczyły 102 szkoły biznesu. Najważniejsze kryteria, które zostały uwzględnione w obu rankingach to: odpowiednie przygotowanie programu, konstrukcja i elastyczność kursu, metody nauczania i materiały szkoleniowe, kadra akademicka, zdobycie nowych umiejętności, wykorzystanie zdobytej wiedzy po ukończeniu programu, udogodnienia dla uczestników, stosunek jakości do ceny kursu, możliwości skorzystania z podobnej oferty w przyszłości, różnorodność klientów, międzynarodowy zasięg programów, szkoły partnerskie, kobiety i umiędzynarodowienie kadry akademickiej oraz ogólny wskaźnik udzielonych odpowiedzi w badaniu.

Lista uczelni oferujących Customized Programmes została opracowana na podstawie danych przekazanych przez szkoły i klientów korporacyjnych w 2017 roku. Aby program został sklasyfikowany w rankingu, każda uczelnia musiała wskazać minimum 20 klientów, spośród których co najmniej pięciu wzięło udział w badaniu. W sumie w tegorocznej edycji dziennik FT pozyskał dane od około 1 100 klientów (wskaźnik odpowiedzi na poziomie 57%). Każdy ankietowany oceniał program na 10-punktowej skali według szeregu wskaźników. Udzielone odpowiedzi to źródło informacji o pierwszych 10 kryteriach, m.in. takich jak ocena konstrukcji i elastyczności kursu, możliwość kontynuacji nauki w przyszłości i wykorzystanie zdobytej wiedzy, które stanowiły 80% łącznej wagi rankingu. Odpowiedzi klientów były ważone zgodnie z typem programu. Klienci wybierali jedną z trzech opcji klasyfikacji programów: strategiczne – przeznaczone dla ścisłego kierownictwa i zaprojektowane tak, aby wpływać na kierunek rozwoju firmy; ogólne – adresowane do kadry zarządzającej, poświęcone aspektom operacyjnym firmy; lub funkcjonalne - związane z określonym obszarem, takim jak np.: marketing. Należy podkreślić, iż programy strategiczne miały największą wagę, a tym samym największy wpływ na pozycję w rankingu. Odpowiedzi były również ważone w oparciu o staż pracy osoby odpowiedzialnej za określenie kursu, wielkość organizacji klienta i liczbę szkół, którym klient zlecił dostosowanie kursów w ciągu ostatnich trzech lat. Pozostałych pięć kryteriów obliczano na podstawie informacji dostarczanych przez szkoły na temat międzynarodowych klientów, programów zagranicznych, wzrostu, szkół partnerskich i różnorodności kadry akademickiej.

Jeśli zaś chodzi o ranking Open Enrolment, został on sporządzony na podstawie danych udostępnionych przez organizatorów programów i osoby, które ukończyły wskazane programy w zakresie zarządzania w 2017 r. W tym przypadku szkoły biorące udział w rankingu oferowały jeden lub dwa kursy ogólne trwające co najmniej trzy dni i jeden lub dwa kursy zaawansowane prowadzone przez co najmniej pięć dni. Aby program znalazł się w rankingu, aż 20 procent uczestników musiało wypełnić ankietę FT i udzielić odpowiedzi na co najmniej 20 pytań. W tym roku było to około 6 800 osób (wskaźnik odpowiedzi na poziomie 41%). Odpowiedzi uczestników programów zaawansowanych i ogólnych były sortowane osobno, a następnie łączone i ważone w celu wyliczenia wartości pierwszych 10 kryteriów rankingu. Te kryteria określające cechy uczestników, jakość nauczania i znaczenie nabytych umiejętności stanowiły 80% wyniku rankingu. Pozostałe kryteria takie jak różnorodność uczestników i międzynarodowy zasięg, wzrost przychodów, a także lokalizacje i szkoły partnerskie przekazane przez uczelnie zostały wykorzystane do dalszych obliczeń. Ponadto w obu rankingach w kalkulacjach uwzględniono również informacje zebrane w poprzednich latach, pochodzące z odpowiedzi klientów i uczestników (o ile były dostępne). Jeżeli uczelnia uczestniczyła w badaniu przez ostatnie trzy lata, przypisana waga wynosiła 40:33:27, a dane z 2018 roku stanowiły 40 procent. Jeśli zaś informacje pochodziły z dwóch ostatnich lat, wówczas przyjęto wagę 55:45, a dane z 2018 roku stanowiły 55 procent. Wagi przypisane odpowiednio do kryteriów w rankingach zindywidualizowanych i otwartych programów były uzależnione od oceny znaczenia każdego z nich, wydanej przez klientów i uczestników w tegorocznych ankietach. Należy nadmienić, iż wagi kryteriów różnią się nieznacznie z roku na rok i w najnowszej edycji rankingów zostały one nieznacznie skorygowane i zharmonizowane w przypadku informacji przekazanych przez szkoły. Uczelnie, które pojawiają się w obu zestawieniach, zostały zakwalifikowane do ogólnego połączonego rankingu 50 najlepszych szkół na podstawie wagi przypisanej do całkowitych wyników uzyskanych w obu zestawieniach.  

Więcej szczegółowych informacji na temat metodologii rankingów można znaleźć na stronie FT.

Wyniki

Już siódmy rok z rzędu program szwajcarskiej szkoły biznesu IMD zajął 1. miejsce w rankingu Open Enrolment Programmes. Okazuje się, że jakość ma swoją cenę. Według jednego z respondentów ankiety FT, program był absurdalnie drogi, ale pomimo wysokich kosztów liczba uczestników tego programu w 2017 roku wzrosła o prawie 10 procent. Wielu ankietowych przyznało, że w porównaniu z wieloma innymi uczelniami równowaga i różnorodność zajęć, nauczycieli i uczestników jest bardzo dobrze zachowana, a także wyjątkowo dobrze przemyślana. Program jest najlepszy w ośmiu z dziesięciu kryteriów ocenianych przez uczestników. Dalsze miejsca na podium przypadły odpowiednio: University of Oxford Saïd (w 2017 r. 4. miejsce, a w 2016 r. 9. miejsce) i Iese Business School (w 2016 i 2017 r. – 2. pozycja).

Z kolei hiszpańska Iese Business School już po raz czwarty z rzędu jest na szczycie rankingu Customized Programmes, tj. programów dostosowanych do indywidualnych potrzeb klientów. Uczelnia jest znana ze swojego silnego umiędzynarodowienia. To numer 1 ze względu na wielu międzynarodowych uczestników programu, różnorodność kadry akademickiej, a także programy zagraniczne i szkoły partnerskie. Sukces szkoły w tegorocznych rankingach to efekt doskonałych ocen wystawionych przez klientów korporacyjnych. Drugie miejsce w tej kategorii kursów przypadło Duke Corporate Education (w 2016 i 2017 roku 3. miejsce), a trzecie zajęła wspomniana już wcześniej szkoła biznesu z Lozanny, IMD. 

W tym miejscu warto również spojrzeć na wyniki rankingów pod kątem poszczególnych kryteriów. I tak, jeśli chodzi o największą liczbę uczestników, a także najwyższy wzrost przychodów, w rankingu Customized Programmes najlepiej wypadła chińska uczelnia, Renmin University of China School of Business. Z kolei zindywidualizowany program oferowany przez Kenan-Flagler Business School uzyskał najwyższe oceny w kategorii stosunku jakości do ceny. Po wielu latach Ross School of Business na University of Michigan powróciła do pierwszej 15 (uwaga: ostatnio na 13. miejscu była sklasyfikowana w 2002 roku, a w 2012 spadła aż na 55. pozycję). Columbia Business School z Nowego Jorku, która zazwyczaj w rankingach MBA i EMBA dziennika FT zajmuje bardzo wysokie miejsca, w przeszłości nie wypadała tak dobrze w rankingu Customized Programmes. Ze szczytu w 2001 i 2002 spadła aż na 61. miejsce w 2017 roku, a w tegorocznej edycji uczelni udało się odwrócić ten trend i przesunąć o 13 pozycji, na 48. miejsce.

W przypadku rankingu programów Open Enrolment zwycięska uczelnia IMD została doceniona przede wszystkim za materiały dydaktyczne i osiągane cele. Pod względem przygotowania programu najlepiej wypadła szkoła Booth School of Business z Chicago i co ciekawe uczelnia ta zajęła 2. miejsce, jeśli chodzi o kryterium konstrukcji i elastyczności kursu. Z kolei Stanford Graduate School of Business doskonale znany z wysokiej klasy uczestników, nacisku na indywidualny rozwój i przedsiębiorczość został również bardzo wysoko oceniony w klasyfikacji „zakwaterowanie i wyżywienie”.

Wnioski

Jak widać w obu rankingach Executive Education Rankings 2018 czołówka pozostała bez zmian. Niektórym renomowanym szkołom biznesu udało się poprawić swoje lokaty. Wyraźnie widać, że jakość musi kosztować, a uczestnikom programów wysoka cena nie przeszkadza. Na całym świecie oferta programów zarówno typu Customized, jak i Open jest bardzo bogata. W rankingu niestety zabrakło reprezentanta z Polski. Należy także podkreślić, iż wprawdzie z jednej strony metodologia omawianych rankingów FT jest dość skomplikowana, to z drugiej, dziennik stale ją udoskonala i harmonizuje.

Pełne wyniki rankingów dostępne tutaj: https://www.ft.com/content/d8ac59a4-48b8-11e8-8c77-ff51caedcde6