Możliwość zbudowania sieci kontaktów zawodowych jest dużą atrakcją dla przyszłych studentów MBA, którzy planują swoją karierę. Jest to nieodzowny i jeden z najbardziej istotnych aspektów studiów MBA. Koledzy z klasy i sieci absolwentów tradycyjnie były nieocenionymi zasobami, ale teraz technologia jest również wykorzystywana, aby pomóc absolwentom w znalezieniu kontaktów.

Sala wykładowa to miejsce, od którego najlepiej zacząć tworzenie nowych kontaktów. Studia MBA to bardzo intensywne doświadczenie, które otwiera umysły i tworzy silne więzi. W czasie większości zajęć studenci są dzieleni na małe grupy i zespoły co umożliwia im bardzo silną integrację. Ponadto studia MBA, szczególnie te z międzynarodową renomą, łączą ludzi z wielu różnych środowisk, co pomaga zbudować sieć znajomości, która jest bardzo różnorodna. Co ciekawe znajomości zawiązane podczas studiów MBA są bardzo silne i pielęgnowane przez absolwentów przez długie lata.

Znajomości wśród absolwentów bywają bardzo przydatnym zasobem w pracy i karierze każdego absolwenta MBA. Dzięki nim można poznać firmy, w których pracują absolwenci oraz uzyskać wiele przydatnych informacji o branży, w której się działa. Absolwenci pamiętają, jak to jest być studentem MBA i bardzo chętnie pomagają innym studentom. Niektórzy ludzie, bez względu na to, jak wysoko znajdują się w organizacji, naprawdę lubią udzielać porad. Każdy, kto ukończył studia MBA, rozumie, jak ważne jest tworzenie sieci kontaktów, które pomagają w rozwoju kariery.

Sieci absolwentów MBA mogą być tworzone samodzielnie lub wspierane przez uczelnie. Szkoły biznesu wiedzą, że wspieranie absolwentów jest korzystne dla wszystkich stron. Absolwenci zyskują dostęp do wiedzy, spotkań z ciekawymi ludźmi zapraszanymi przez uczelnie, tworzenia dalszych kontaktów. Uczelnie utrzymują kontakt z absolwentami, którzy są cennym źródłem wiedzy praktycznej i doświadczeń biznesowych. Niektóre uczelnie pomagają również wykorzystać szersze sieci, zapraszając pracodawców do spotykania się z uczestnikami. Oferują również liczne wskazówki i wsparcie dotyczące sieci.

Technologia znacznie ułatwiła uczestnikom studiów MBA i absolwentom znajdowanie sieci kontaktów i dostęp do nich. Z jednej strony dostępne są takie serwisy jak LinkedIn, który jest jak biblioteka potencjalnych kontaktów; jest to łatwy sposób na znalezienie ludzi czy nawiązanie początkowych kontaktów. Z drugiej strony powstają specjalistyczne platformy dla absolwentów takie jak MBAnet, które umożliwiają wymianę kontaktów pomiędzy absolwentami wielu uczelni. Platformy absolwenckie umożliwiają również śledzenie rozwoju kariery zawodowej absolwentów oraz pozwalają określać wzorce i trendy dotyczące miejsc pracy. Absolwenci, którzy nie wiedzą, co robić po ukończeniu studiów MBA, mogą zagłębić się w tego typu bazy absolwentów, aby określić, jakie są miejsca pracy, sektory, kraje, w których znajdują się absolwenci szkoły. Mogą przeglądać każdy profil absolwenta czy samemu organizować spotkania.

Niezależnie od tego czy absolwenci wykorzystują nowoczesną technologię do nawiązywania i utrzymywania kontaktów, w budowaniu sieci chodzi głównie o budowanie osobistych relacji. Dlatego warto pielęgnować sieci absolwentów po ukończeniu studiów. A z drugiej strony przed wyborem studiów/uczelni można dokładnie sprawdzić, czy wybrana uczelnia posiada sieć absolwentów i na ile jest ona aktywna.

Źródło: ft.com