Żyjemy w globalnej wiosce. Nasz świat jest teraz bardziej połączony niż kiedykolwiek wcześniej. Tak też się dzieje ze światem biznesu. Z tego powodu, pracodawcy w dużych międzynarodowych firmach doceniają coraz bardziej międzynarodowe doświadczenie i rekrutują absolwentów studiów MBA, którzy wykazują zrozumienie światowego biznesu. GMAC – organizacja, która m.in. opracowuje i  przeprowadza egzaminy typu GMAT, już w 2015 roku określiła w swoim badaniu 2015 Corporate Recruiters Survey Report, że "wśród pracodawców, którzy planują zatrudnić tegorocznych absolwentów szkół biznesu, aż 29% planuje zatrudnić absolwentów międzynarodowych." Jako międzynarodowych absolwentów rozumie się zarówno tych, którzy mają nadzieję na pracę poza ich krajem pochodzenia, jak również tych, którzy ukończyli studia w szkole biznesu za granicą.

Studiowanie na programie MBA poza swoim krajem dodaje ekstremalną wartość do  kandydatury absolwentów podczas poszukiwania pracy po ukończeniu studiów. Oto 4 główne korzyści, które pomagają wyróżnić się wśród innych kandydatów do pracy:

1) zdolności adaptacyjne

Nie ma drugiego takiego doświadczenia życiowego, jak przeniesienie się do nowego kraju, zanurzenie się w nowej kulturze czy uczęszczanie do szkoły wypełnionej studentami z całego świata, które mogłoby wykazać pracodawcy, że jesteśmy w stanie dostosować się do nowych sytuacji. Pracodawcy poszukują kandydatów, którzy są w stanie szybko się dostosować do zmieniającego się świata biznesu i rozwiązywać problemy twórczo, gdy projekt wykracza poza standardowe procedury. Adaptacja obejmuje również gotowość oraz determinację pracownika do rozwijania nowych umiejętności i podejmowania nowych funkcji w pracy w miarę rozwoju stanowiska, zespołu i firmy. Bycie za granicą zmusza nas na radzenie sobie w wielu, nowych i często nieprzewidywalnych sytuacji, pozwalając być elastycznym i pewnym siebie przy podejmowaniu decyzji dostosowujących do różnych okoliczności pojawiających się z życiu.

2) perspektywa

Jadąc za granicę, aby uzyskać dyplom MBA, będziemy spotykać szeroką gamę ludzi, którzy pochodzą z różnych środowisk, firm, krajów i kultur. Dzięki tym różnym doświadczeniom, każdy wniesie unikalne perspektywy i spojrzenie na problemy biznesu, które będą przedmiotem studiów. Być może doświadczenie kolegów-studentów z pracy dla firmy non-profit zajmującej się odnawialną energią zapewni nowy sposób podejścia do problemu, który tradycyjnie byłby rozwiązany inaczej. Łącząc perspektywy zróżnicowanej grupy studentów, grupa ta jest wzbogacona o nowe sposoby dyskusji i analizowania sytuacji. Pracodawcy cenią kandydatury, które mogą wnieść nową perspektywę do firmy czy zainspirują innych pracowników do podejścia do rozwiązywania problemów w nowy sposób, wykorzystując unikalną analizę do pobudzenia innowacyjności.

3) ciekawość 

Największymi na świecie prezesami i liderami biznesu są ci, którzy mają nienasyconą ciekawość. Szukają oni informacji, które są łatwo dostępne dla innych, zamiast nurkowania w nieznane by odkryć coś niezwykłego. To jest dokładnie to, co robią studenci, gdy uczestniczą w studiach MBA za granicą: działają w nieznanym otoczeniu, środowisku, ale udaje im się znaleźć sposób, aby rozwijać się w nim. Kandydaci ubiegający się o pracę, którzy demonstrują ciekawość o firmie i głębokie zainteresowanie jej pozycją na rynku czy otoczeniu będą znacznie przewyższać tych, którym brakuje zainteresowania oraz chęci uczenia się. 

4) niezależność 

"Team Player" jest najczęstszym zwrotem, który pojawia się i będzie pojawiał się w ofertach pracy, będzie on też często używany w aplikacjach do pracy absolwentów MBA. Podczas gdy umiejętność pracy zespołowej jest niezbędnym atutem każdej skutecznej osoby w biznesie, niemniej ważnym jest też jej przeciwieństwo - niezależność. Pracodawcy cenią pracowników, którzy są w stanie podejmować niezależne decyzje. Ukończenie studiów MBA za granicą pomaga wzmocnić zdolność do samodzielnego działania. Ten zestaw umiejętności pomaga stać się liderem wśród współpracowników i zwiększa wartość dla swojego pracodawcy.

Podjęcie studiów MBA za granicą nie tylko zapewnia bezcenne doświadczenia życiowe oraz możliwość poznania nowych kultur i ludzi, ale także pozwala rozwijać ważne zestawy umiejętności czy cech, które sprawią, że będziemy pożądanymi pracownikami dla firm.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zarejestruj się bezpłatnie na nachodzące spotkanie z międzynarodowymi studiami MBA w czasie Konferencji MBA & Business Master w Warszawie. W czasie konferencji będzie można spotkać się twarzą w twarz z dyrektorami rekrutacji w takich uczelniach jak Harvard Business School, Yale Univeristy, IE, Chicago Booth, Imperial College w Londynie, IESE, Manchester & wielu innych, najlepszych szkół biznesu!