Andrzej Popadiuk, Prezes Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów, został nagrodzony tytułem Business School Leader of the Year 2020 w konkursie CEEMAN Champion Awards.

CEEMAN – International Association for Management Development in Dynamic Societies – to jedna z dwóch największych organizacji edukacji menedżerskiej w Europie. Należą do niej uczelnie biznesowe z pięciu kontynentów. Kapituła CEEMAN co roku (od 2010 roku) docenia wybitne osiągnięcia osób związanych z CEEMAN w kategoriach dydaktyki, badań naukowych, edukacji odpowiedzialnego zarządzania i zarządzania instytucjonalnego.  Jedna z nagród przyznawana jest dla szefa szkoły biznesu, którego działania ocenia się za wyróżniające. Po raz pierwszy ta prestiżowa nagroda przypadła przedstawicielowi polskiej szkoły biznesu. Wyróżnienie stanowi wyraz uznania dla działalności GFKM i jej pozycji międzynarodowej. Jest także potwierdzeniem rangi polskiego środowiska edukacji menedżerskiej w Europie.

więcej informacji: http://www.ceeman.org/competitions-awards/ceeman-champion-awards/champions-2020