Amerykańskie stowarzyszenie AACSB ogłosiło wczoraj przyznanie akredytacji dla Uniwersytetu Warszawskiego. Akredytacja AACSB to jedna z 3 najbardziej prestiżowych akredytacji przyznawanych szkołom biznesu oraz organizatorom studiów MBA. Tym samym Uniwersytet Warszawski jako pierwsza uczelnia publiczna w Polsce uzyskała tzw. „potrójną koronę”.

AACSB International (AACSB) ogłosiła w dniu 10.05.2022, że Uniwersytet Warszawski uzyskał akredytację w dziedzinie edukacji biznesowej. Pozostałe uczelnie, które otrzymały akredytację w dniu wczorajszym to Ajman University; Ecole de Management Leonard de Vinci, De Vinci Higher Education in Paris-La Defense; Indiana University East; John Cabot University; K J Somaiya Institute of Management; LUT University; NHH Norwegian School of Economics; School of Management at Universidad Externado de Colombia; The University of Nottingham; The University of Nottingham Ningbo China; The University of Nottingham Malaysia; Universidad de Oviedo; University College Cork; oraz University of New Brunswick Fredericton.

Od ponad 100 lat akredytacja AACSB reprezentuje najwyższy standard jakości w edukacji biznesowej na świecie. Jako najdłużej działająca i największa sieć organizacji związanych z edukacją biznesową, AACSB łączy osoby uczące się przez całe życie, nauczycieli i przedsiębiorstwa na całym świecie. Obecnie łącznie 950 instytucji z 59 krajów i terytoriów uzyskało akredytację AACSB w dziedzinie biznesu. Ponadto 192 instytucje utrzymują dodatkową akredytację AACSB dla swoich programów w zakresie księgowości.

Uniwersytet Warszawski to pierwsza publiczna uczelnia w Polsce, która uzyskała tzw. „potrójną koronę” (triple crown) tj. zdobyła wszystkie 3 najważniejsze akredytacje tj. AACSB, AMBA oraz EQUIS. Jednocześnie Uniwersytet Warszawski to druga uczelnia w naszym kraju, która może poszczycić się „potrójną koroną” i trzecia uczelnia, która uzyskała tą akredytację.

Osiągnięcie akredytacji jest procesem trudnym, wymagającym i długim. Wymaga on rygorystycznej wewnętrznej koncentracji uczelni, zaangażowania mentora wyznaczonego przez AACSB do pracy z uczelnią oraz licznych ocen na każdym etapie prac. Podczas tego wieloletniego procesu szkoły koncentrują się na opracowaniu i wdrożeniu planu dostosowania się do standardów określonych przez AACSB. Standardy te wymagają doskonałości w obszarach związanych z zarządzaniem strategicznym i innowacjami, aktywnym uczestnictwem studentów, wykładowców i pracowników, uczeniem się i nauczaniem oraz zaangażowaniem akademickim i zawodowym.

Serdecznie gratulujemy!

Źródło: AACSB