Wydawnictwo PERSPETYWY ogłosiło 20. edycję Rankingu Szkół Wyższych. Ranking Szkół Wyższych to cztery równoległe zestawienia uczelni w jednym rankingu. Laureatem jubileuszowej edycji Rankingu Uczelni Akademickich został Uniwersytet Warszawski, o krok przed Uniwersytetem Jagiellońskim. W Rankingu Uczelni Niepublicznych Akademia Leona Koźmińskiego (po raz 20. raz!) otrzymała najwyższe miejsce. Natomiast w Rankingu Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim zajęła pierwsze miejsce.

Obszar analiz brany pod uwagę przy tworzeniu rankingu jest szeroki. Na przykład:
1) od wyników maturalnych osób przyjętych na pierwszy rok studiów po ich zarobki po skończeniu studiów;
2) od potencjału badawczego uczelni po jakość publikacji naukowych czyli efektywność wykorzystania posiadanych możliwości.
Do przygotowywania rankingu branych jest pod uwagę łącznie 30 wskaźników, pogrupowanych w 7 kryteriów. Ranking odzwierciedla wszystkie istotne wymiary i funkcje szkoły wyższej: badawcze, dydaktyczne, społeczne i związane z transferem wiedzy. Ranking Szkół Wyższych przygotowywany przez Fundację PERSPEKTYWY to w praktyce cztery równoległe zestawienia, które odzwierciedlają pozycję różnych typów uczelni w systemie edukacji wyższej w Polsce.

Są to:

Ranking Uczelni Akademickich – obejmujący wszystkie szkoły wyższe (z wyjątkiem uczelni artystycznych) posiadające uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora;

Ranking Uczelni Niepublicznych – obejmujący niepubliczne szkoły wyższe posiadające uprawnienia do kształcenia co najmniej na poziomie magistra;

Ranking Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych – obejmujący uczelnie zawodowe posiadające uprawnienia do kształcenia na poziomie magistra lub licencjata (inżyniera).

Ranking Kierunków Studiów – obejmujący 68 kierunków studiów.

Metodologia rankingu

Każda uczelnia oceniana jest w oparciu o różne kryteria. Dla uczelni akademickich jest to 7 kryteriów: prestiż (14%), innowacyjność (8%), potencjał naukowy (15%), efektywność naukowa (23%), warunki kształcenia (10%), umiędzynarodowienie studiów (15%), absolwenci na rynku pracy (15%). Dla uczelni niepublicznych kryteria oceny wyglądają nieco inaczej i są to: prestiż (10%), innowacyjność (8%), siła naukowa (30%), warunki kształcenia (15%), umiędzynarodowienie studiów (15%), absolwenci na rynku pracy (25%). Państwowe Wyższe Szkoły Zawodowe oceniane są pod względem następujących kryteriów: prestiż (10%), innowacyjność (5%), siła naukowa (30%), warunki kształcenia (10%), umiędzynarodowienie studiów (15%), absolwenci na rynku pracy (30%). Każdy z rankingów ma ponadto swój zestaw minimalnych kryteriów, które muszą zostać spełnione, aby uczelnia została zakwalifikowana do zestawienia. Więcej na temat metodologii można przeczytać tutaj: http://www.perspektywy.pl/RSW2019/metodologia

Wyniki rankingów

Wyniki tegorocznej edycji Rankingu nie różnią się znacząco od wyników poprzednich edycji. Czołówka szkół wyższych w Polsce jest od pewnego czasu niezmienna. Sporadycznie dochodzi do zmiany miejsc pomiędzy uczelniami klasyfikowanymi na najwyższych pozycjach.

Ranking Uczelni Akademickich

1. Uniwersytet Warszawski (1. w 2018 r.)

2. Uniwersytet Jagielloński (1. w 2018 r.)

3. Politechnika Warszawska (3. w 2018 r.)

Ranking Niepublicznych Uczelni Magisterskich

1. Akademia Leona Koźmińskiego z Warszawy (1. w 2018 r.)

2. SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z Warszawy (2. w 2018 r.)

3. Uczelnia Łazarskiego (3. w 2018 r.)

Ranking Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych

1. Akademia im. Jakuba z Paradyża (2. w 2018 r.)

2. Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej (1. w 2018 r.)

3. Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu (5. w 2018 r.)

Ranking Kierunków Studiów

Ranking Kierunków Studiów Perspektywy 2019 to zestawienie najpopularniejszych kierunków studiów prowadzonych w polskich uczelniach akademickich. Autorzy rankingu przyjęli, że jednostka (wydział) prowadząca studia musi posiadać uprawnienia do prowadzenia studiów jednolitych magisterskich lub II stopnia, dając studentom możliwość kontynuacji studiów inżynierskich lub licencjackich w tej samej jednostce. Dodatkowo, w danym roku muszą jednocześnie studiować studenci studiów I i II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich. Ponadto musi być przeprowadzona w poprzednim roku rekrutacja na pierwszy rok studiów. Autorzy przyjęli też, że jednostka prowadząca dany kierunek studiów musi posiadać przynajmniej jedno uprawnienie do nadawania stopnia doktora bez względu na dziedzinę i dyscyplinę nauki.

Ranking Kierunków Studiów Perspektywy w 2019 roku, w zależności od specyfiki danego kierunku, składa się od 14 do 16 wskaźników pogrupowanych w sześć kryteriów. W zależności o kierunku studiów przyjmowane są następujące kryteria: prestiż, absolwenci na rynku pracy, potencjał akademicki, efektywność naukowa, potencjał dydaktyczny, umiędzynarodowienie, innowacyjność oraz kryteria dodatkowe. Różne są również wskaźniki wag poszczególnych kryteriów w zależności od specyfiki kierunku. W tym roku na kierunku „Zarządzanie” triumfował ex equo Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, trzecie Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.

Z pełnymi wynikami rankingu można zapoznać się na stronie Wydawnictwa Perspektywy: www.perspektywy.pl/RSW2019

Źródło: Fundacja Edukacyjna Perspektywy